• 96 Procent van alle scholen gebruikt Overstapservice Onderwijs (OSO) voor het overdragen van leerlingdossiers. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek OSO 2017/2018.

  • Werkt u op één van de ruim 9000 scholen die zijn aangesloten op de Overstapservice Onderwijs (OSO), heeft u ervaring met OSO, en suggesties voor verbeteringen? Of heeft u OSO dit jaar om specifieke...

  • Werkt u op één van de bijna negenduizend scholen die zijn aangesloten op de Overstapservice Onderwijs (OSO), heeft u ervaring met OSO, en suggesties voor verbeteringen? Of heeft u OSO dit jaar om specifieke redenen nog niet gebruikt? Vul dan de enquête OSO 16/17 in en help OSO verbeteren.

  • Het algemene rapportcijfer dat gebruikers OSO geven, is een 7. Ook over hun administratiesysteem zijn ze tevreden, blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek OSO 2015/2016. Opvallend is dat veel scholen naast OSO ook andere manieren gebruiken voor de overdracht van het overstapdossier.

  • Draagt u bij het overstappen van leerlingen naar een andere school hun gegevens digitaal over? En gebruikt u of een van uw scholen daarbij het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD)? Dan is dit bericht voor u belangrijk. Vanaf 1 januari 2017 is DOD hiervoor namelijk niet langer beschikbaar. PO-Raad en VO-raad raden scholen en hun besturen daarom aan over te stappen op de Overstapservice Onderwijs (OSO).

  • De Overstapservice Onderwijs (OSO) is in het nieuwe schooljaar de enige landelijke digitale uitwisselstandaard voor scholen in het funderend onderwijs. Het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) is per september 2016 niet meer geschikt voor het digitaal overdragen van overstapdossiers tussen scholen.

  • Wegens succes van de Overstapservice Onderwijs (OSO), verdwijnt het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) in december 2015 van het toneel. OSO is vanaf dat moment officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerlinggegevens. Omdat het DOD verdwijnt, adviseren de PO-Raad en de VO-raad schoolbesturen en samenwerkingsverbanden tijdig met hun overstap naar OSO te starten.

  • School aan Zet organiseert op woensdag 11 juni een werkconferentie over de aansluiting PO-VO. Ook de PO-Raad is daarbij betrokken en verzorgt een presentatie. Met het programma van de...

  • Veel scholen gebruiken dit voorjaar voor het eerst de Overstapservice Onderwijs (OSO) voor het overdragen van leerlingengegevens van leerlingen die de overstap maken van het primair naar het voortgezet onderwijs. Omdat per software leverancier verschilt welke gegevens kunnen worden klaargezet en overgedragen, is daarvan een overzicht samengesteld.

  • Het aantal scholen dat zich heeft gekwalificeerd voor de Overstapservice Onderwijs (OSO) groeit snel. Hadden in december 2013 duizend scholen zich gekwalificeerd, afgelopen week stond de teller op 1500. Is uw school de volgende? Tot 1 april 2014 wordt het kwalificatieproces voor OSO nog gratis begeleid.

Pagina's