• Scholen slagen er maar niet in om afspraken te maken over de vrijwillige ouderbijdrage dat staat in Trouw. Aan het begin van het nieuwe schooljaar hadden alle scholen in het basis- en middelbaar...

 • Driekwart van de leraren uit groep 7 en 8 voelt zich wel eens onder druk gezet door ouders om het schooladvies naar boven bij te stellen, blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs en EenVandaag. ,,Het systeem is te veel een sjoelbakconstructie. Eenmaal in een bepaald vakje, is het moeilijk om over te stappen naar een ander niveau'', zegt Rinda den Besten tegen radio 1.

 • Ouders herkennen de hoge werkdruk voor de leraren in het primair onderwijs en hebben begrip voor de stakingen. Dat blijkt tijdens de bijeenkomst die de PO-Raad samen met Ouders & Onderwijs...

 • In het kader van de estafetteacties in het primair onderwijs organiseert de PO-Raad samen met Ouders & Onderwijs een bijeenkomst over de samenwerking tussen scholen/schoolbesturen en ouders in...

 • Rechtsbijstandverzekeraars zien het aantal verzoeken voor advies in conflicten met onderwijsinstellingen de laatste jaren stijgen. Dat meldt dagblad Trouw op 1 september. De PO-Raad laat in de krant weten het een zorgelijke trend te vinden en pleit voor ‘een goed gesprek’ in plaats van het juridische traject.

 • De meeste ouders zijn betrokken bij het onderwijs van hun kind. Ze gaan bijvoorbeeld naar ouderavonden, helpen bij schoolwerk, of helpen met sportdagen Dat is een van de conclusies uit het rapport De staat van de Ouder dat de Inspectie van het Onderwijs woensdag presenteerde.

 • Ouders die willen helpen de school van hun kind duurzamer te maken, kunnen zich aanmelden bij www.waardevolleschool.nl. Deze campagne is een initiatief van Green Deal Scholen, Eco-Schools, Ouders & Onderwijs en de Dutch Green Building Council (DGBC). 

 • De Tweede Kamer beslist vandaag over een wetsaanpassing die regelt dat ouders altijd toestemming moeten geven voor een zorgplan, het zogeheten handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. De PO-Raad, VO-raad én Raad van State vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden op inhoud, maar zien geen meerwaarde in het voorstel boven de huidige regels. 

 • Betrek ouders op inhoud, maar laat het eindoordeel over de invulling van extra hulp in de klas over aan de experts op school. Daarvoor pleitten de PO-Raad en VO-raad vandaag in een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden over het wetsvoorstel van de PvdA om het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (opp) afhankelijk te maken van instemming van ouders.

 • Een ouder vraagt om inzage in de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van onze personeelsleden, vrijwilligers en ingehuurde krachten. Zijn wij verplicht om deze ouder die inzage te geven?

  Nee, u bent daar uiteraard niet toe verplicht. Sterker nog; u mag ouders geen inzage geven in de VOG van een personeelslid. Wel is het goed om ouders te laten weten dat de personen die u te werk stelt allen een VOG hebben en dat dit wordt gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs en accountants.

  Meer weten? Bekijk voor meer feiten en tips de website van Stichting School en Veiligheid.

Pagina's