• 'De Staat van de Ouder' laat zien hoe ouders aankijken tegen het onderwijs en de school van de kind. En ook wat de rol en positie van ouders in het onderwijs is en hoe ouders die zouden wensen. Om dit goed in beeld te brengen doet Ouders & Onderwijs deze maand een onderzoek.