•   Het is vooral de taak van de school om kinderen goed te leren rekenen. Maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het rekenvaardig maken van hun kind. Omdat uit onderzoek bekend is dat een goede samenwerking tussen school en ouders positieve invloed heeft op het leren van kinderen, hebben de PO-Raad en de landelijke ouderorganisaties LOBO, NKO en OUDERS & COO de rekenbrochure ‘Op ouders kun je rekenen’ ontwikkeld.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil het partnerschap tussen school en ouders het komende anderhalf jaar verder versterken. Hij is niet van plan daarvoor landelijk beleid te maken. Hoe het partnerschap verder moet en kan worden ingevuld, kan per school, per populatie leerlingen en per kind verschillen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Simpele klussen als kamer opruimen of schooltas inpakken lukken maar niet. Is dit kind lui of heeft hij problemen met de executieve functies? Juist kinderen met ADHD, PDD-NOS, Asperger, MCDD, DCD,...

  • De deelnemende scholen aan het experiment flexibilisering onderwijstijd werken op meerdere manieren aan onderwijsvernieuwing. Naast flexibele tijden zijn de randvoorwaarden voor het onderwijs in...

  • Ouders zijn kritisch op het Nederlandse onderwijs, maar geven de basisschool van hun eigen kind nog wel een ruime voldoende (gemiddeld 6,8). Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het maandblad ...

  • Op woensdag 11 april spreekt de Tweede Kamer over ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. Hierbij wordt onder meer stil gestaan bij het rapport van de Onderwijsraad 'Ouders als partners', de...

  • De informatie die de Inspectie van het Onderwijs op internet publiceert over de kwaliteit van basisscholen speelt voor ouders nauwelijks een rol bij de schoolkeuze voor hun kind. Uit onderzoek van...

  • Op basisschool Spaarndammerhout in Amsterdam is op 26 januari het evaluatierapport van Lunchen op School gepresenteerd. Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad en lid van het Platform...

  • Op woensdag 30 november en donderdag 1 december heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de Onderwijsbegroting van 2012. De PO-Raad volgde het debat en heeft tijdens het debat ook diverse malen...

  • In de toolkit ‘Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht' vindt u handige tips & trucs voor het betrekken en stimuleren van ouders bij voedings- en beweegactiviteiten op de basisschool. Het...

Pagina's