• De PO-Raad vindt dat ook vrijwilligers in het (primair) onderwijs gratis een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten kunnen krijgen als zij daarvoor in aanmerking komen. Staatssecretaris Fred...

  • Tijdens de opening van het schooljaar voor het primair onderwijs sprak professor Micha de Winter over de wederzijdse betrokkenheid van ouders en school. De PO-Raad had de bijeenkomst op dinsdag 30...

  • Wij nodigen u van harte uit voor de opening van het nieuwe schooljaar 2011-2012 voor het primair onderwijs op dinsdag 30 augustus. Wij hebben professor Micha de Winter bereid gevonden om als...

  • Vanuit het project Andere Tijden heeft Oberon, in samenwerking met de PO-Raad, onderzoek gedaan naar andere tijden in het onderwijs. Scholen kunnen sinds 2006 hun schooltijden aanpassen....

  • Voor veel ouders is het inmiddels duidelijk dat de acties tegen de bezuinigingen bittere noodzaak zijn. Voor een deel van de ouders zal echter niet meteen duidelijk zijn wat de bezuiniging op...

Pagina's