•  De PO-Raad heeft de strategische beleidsagenda ‘Om de leerling’ gepubliceerd. De agenda geeft richting aan de vereniging en haar leden: Hoe werken wij de komende jaren aan onze maatschappelijke opdracht om kinderen te laten leren? 

  • De PO-Raad werkt de komende maanden aan haar website. De eerste wijzigingen zijn nu al zichtbaar: Op de homepage zijn voortaan onze Twitterberichten te lezen. Documenten of informatie zoeken, gaat voortaan makkelijker met de nieuwe zoekfunctie.

  • De PO-Raad is een vereniging van schoolbesturen die wordt bestuurd door een collegiaal bestuur. Dat bestaat uit een tweekoppig  Dagelijks Bestuur  en een  Algemeen Bestuur. Zij  zijn samen...

  • Wiely Hendricks is toegetreden tot het Algemeen Bestuur van de PO-Raad. De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde donderdag 6 juni in met zijn benoeming, die officieel per 1 juni van dit jaar...

  • Onder groot applaus werd André Rouvoet op 1 december tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de PO-Raad. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op...

  • De ministerraad heeft op 16 december 2011 ingestemd met de voordracht voor de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad. Een van de nieuwe leden is Thea Meijer, voorzitter College van Bestuur SPO...