• In plaatsingswijzers, waarin primair en voortgezet onderwijs opnemen welk niveau middelbare school bij een kind past, moet altijd ruimte zijn voor dubbele schooladviezen. De Tweede Kamer nam deze week een motie aan van PvdA en D66 die dit regelt.

 • Mag een vo-school de ene leerling met kader/tl advies op kaderniveau plaatsen en de andere op tl-niveau?

  Ja, dit mag. Hier is sprake van het onderscheid tussen toelating en plaatsing.
  Een leerling met een kader/tl advies is toelaatbaar tot beide schoolsoorten. De vo-school kan het onderwijskundig rapport gebruiken om te komen tot plaatsing. En die plaatsing is in beide brugklassen conform het schooladvies. In een brief van de staatssecretaris spreekt hij over ‘hoge plaatsing’. Het zou wenselijk zijn om leerlingen op het hoogste niveau te plaatsen, maar dat is niet verplicht. De school zou naast het schooladvies ook een plaatsingsadvies kunnen meegeven (dit heeft geen juridische waarde).

 • De PO-Raad en VO-raad richten samen een bestuurlijk netwerk in, waarin zowel bestuurders vanuit het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd. Bestuurders die zowel PO...

 • De PO-Raad en VO-raad richten samen een bestuurlijk netwerk in, waarin zowel bestuurders vanuit het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs zijn vertegenwoordigd. Bestuurders die zowel PO als VO scholen binnen hun organisatie hebben, moeten ook worden vertegenwoordigd. De netwerken vinden plaats onder bestuurlijk voorzitterschap van beide sectororganisaties. Bestuurders die hieraan mee willen doen, kunnen zich nu aanmelden.

 • Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het niet meer toestaan dat scholen in het voortgezet onderwijs slechts enkelvoudige schooladviezen accepteren. Ook wil zij dat in plaatsingswijzers daarom niet meer wordt opgenomen dat basisscholen slechts enkelvoudige schooladviezen aan leerlingen geven. Een voorstel van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is op dinsdag 26 januari aangenomen. 

 • De PO-Raad organiseert in samenwerking met de VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs VO drie bijeenkomsten naar aanleiding van de veranderde regelgeving rondom de overstap naar het voortgezet...

 • Op woensdag 30 september 2015 organiseert School aan Zet in Utrecht (locatie binnenkort bekend) een werkconferentie aansluiting PO-VO "Samenwerking in beeld". De werkconferentie is bedoeld voor...

 • Onderwerp
  23-12-2014

  Zo’n 180.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.

 • Thema
  23-12-2014

  Het primair onderwijs geeft ieder kind de basis mee die het nodig heeft om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen meer moeten leren dan alleen taal en rekenen en scholen.

Pagina's