• Bij voldoende belangstelling organiseren PO-Raad en VO-raad dit najaar regionale bijeenkomsten over de overgang po-vo. Deze bijeenkomsten zullen betrekking hebben op de verplichte eindtoets waarmee het basisonderwijs in schooljaar 2014/2015 te maken krijgt. Heeft u belangstelling voor een regiobijeenkomst hierover, dan kunt u zich hier alvast aanmelden.

  • Brugklastrainingen zijn vooral goed voor de geruststelling van ouders. Dat zegt de woordvoerder van de PO-Raad in een artikel in verschillende reguionale dagbladen, zoals het Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN De Stem. "De meeste basisscholen besteden al veel aandacht aan de overstap." Het artikel vertelt over het grote aanbod van brugklastrainingen en geeft enkele reacties hierop. 

  • Met ingang van schooljaar 2014/2015 krijgt het basisonderwijs een verplichte eindtoets. De verplichte eindtoets heeft gevolgen voor het schooladvies en de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

  • De woordvoerder van de PO-Raad onderschrijft in BN De Stem van 3 juli dat de doeklas  'behoorlijk uniek' is. De krant schrijft over een project  in de regio Raamsdonksveer, waarbij kinderen die meer praktisch gericht zijn, het komend schooljaar terecht kunnen in een speciale doeklas.

  • School aan Zet organiseert op woensdag 11 juni een werkconferentie over de aansluiting PO-VO. Ook de PO-Raad is daarbij betrokken en verzorgt een presentatie. Met het programma van de...

  • Stel het belang van de leerling centraal bij de overgang naar een ander onderwijssoort. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies Overgangen in het onderwijs dat op 3 maart verscheen. De PO-Raad...

  • Paul Rosenmöller is de beoogde nieuwe voorzitter van de VO-raad. Het bestuur van de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs draagt Rosenmöller voor om Sjoerd Slagter op te volgen. De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad zal op 26 september een definitief besluit nemen.

  • Geen stapels papier meer en geen grote bruine enveloppen. Steeds meer scholen gebruiken de Overstapservice Onderwijs (OSO), een initiatief van onder meer de PO-Raad, om de overdracht van leerlingegevens van basisschool naar middelbare school digitaal te laten verlopen. Schoolinfo maakte hiervan een filmpje zodat schoolbesturen kunnen zien welke voordelen de OSO in de praktijk heeft. [video:http://youtu.be/iye5djs2O0s width:375px]

  • Op initiatief van de PO-Raad en VO-raad heeft de stichting Schoolinfo een overstapdossier ontwikkeld waarmee de overstap van primair naar voortgezet onderwijs voor leerlingen beter wordt geregeld....

  • Elk jaar stappen 200.000 basisschoolleerlingen over naar het voortgezet onderwijs. Om kinderen van groep 8 en hun ouders te ondersteunen bij deze stap, is er nu naast een website ook de...

Pagina's