• Twee Gerechtshoven stelden onlangs dat het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het primair onderwijs tot 1 juli 2016 van kracht was en dat de nieuwe ketenregeling pas vanaf dat moment in werking trad. Daarmee lijkt de geldigheid van het overgangsrecht ketenregeling in het primair onderwijs vast te staan.

  • Op dit moment geldt het overgangsrecht ketenbepaling voor het bijzonder onderwijs. Uiterlijk op 1 juli 2016 zal dit overgangsrecht vervallen en zal de ketenbepaling in werking treden. De PO-Raad adviseert schoolbesturen daar rekening mee te houden bij het aangaan van nieuwe contracten.