• In de brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs van woensdag 29 oktober jl. wordt een percentage genoemd voor de overhead in het primair onderwijs van 14%. Dat percentage leidt naar het oordeel van de PO-Raad tot onjuiste beeldvorming. De bewindslieden geven in de brief de percentages die de verschillende onderwijssectoren besteden aan overhead. Het betreft echter onvergelijkbare gegevens.