• Schoolbesturen met oude(re) schoolgebouwen kunnen een eenmalige aanvullende bijdrage vragen voor het buitenonderhoud van die gebouwen. Op 3 februari is de overgangsregeling die dit regelt, gepubliceerd.

  • Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen het po. Onderdeel van deze overheveling is de overgangsregeling. De...

  • De voorpagina van dagblad Trouw besteedt op zaterdag 4 oktober 2014 aandacht aan de overheveling van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen. Volgens Kenniscentrum ICSadviseurs schieten basisscholen daar tienduizend euro per jaar bij in. In het artikel komt een woordvoerder van de PO-Raad uitgebreid aan het woord.

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een notitie opgesteld om schoolbesturen inzicht te geven in de manieren waarop zij de kosten voor het buitenonderhoud van hun scholen in hun administratie kunnen verwerken.

  • Op 10, 11, 13 en 14 november organiseert de PO-Raad bijeenkomsten van de kennisgroep Financiën. Op deze bijeenkomsten zal de actualiteit rondom bekostiging van het PO worden besproken. Denkt u aan...

  • Op 1 januari 2015 worden scholen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Dat betekent nogal wat voor de strategische positie van scholen, de benodigde professionaliteit binnen het schoolbestuur...

  • Advies- en ingenieursbureau DPA Cauberg Huygen organiseert op woensdagmiddag 15 oktober een gratis seminar over onderwijshuisvesting. Per 1 januari 2015 zijn alle directies en schoolbesturen...

Pagina's