• Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van hun schooladvies, krijgt een basisschool voortaan ook te horen op welke middelbare school een oud-leerling zich de eerste drie jaar bevindt. De Tweede Kamer nam gisteren een wetsvoorstel aan waarin de terugkoppeling is opgenomen. Ook stemde de Tweede Kamer voor een motie van het CDA waarmee er naast schooljaar, schoolsoort, leerjaar en uitstroomprofiel ook het administratienummer van de school zal worden meegenomen in de uitwerking van het wetsvoorstel.

  • Veel scholen gebruiken dit voorjaar voor het eerst de Overstapservice Onderwijs (OSO) voor het overdragen van leerlingengegevens van leerlingen die de overstap maken van het primair naar het voortgezet onderwijs. Omdat per software leverancier verschilt welke gegevens kunnen worden klaargezet en overgedragen, is daarvan een overzicht samengesteld.

  • Ruim vijfhonderd scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs hebben zich inmiddels gekwalificeerd voor OSO, de Overstapservice Onderwijs. Dat betekent dat ze aankomend schooljaar hun leerlinggegevens digitaal kunnen uitwisselen bij de overstap van groep 8 naar de brugklas.

  • Scholen die gebruik willen maken van Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen daarvoor voortaan terecht op de nieuwe website www.overstapserviceonderwijs.nl. Met OSO kunnen scholen leerlinggegevens makkelijker overdragen wanneer een leerling overstapt naar een andere school.

  • Scholen kunnen leerlinggegevens makkelijker digitaal overdragen wanneer een leerling overstapt naar een andere school. De Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt dat mogelijk. Leden van de PO-Raad en...

  • De PO-Raad en VO-raad treffen op dit moment de voorbereidingen om de komende twee jaar een landelijke standaard in gebruik te nemen die de digitale uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens –...