• De vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer willen de toelatingstoetsen op de pabo schrappen. Op die manier hopen ze het lerarentekort tegen te gaan en het vak aantrekkelijker te maken. De PO-Raad vindt het een interessante maatregel om te onderzoeken, maar wil geen concessies doen aan de kwaliteit. Vicevoorzitter Anko van Hoepen: ,,We willen niet alleen méér, maar vooral goede mensen voor de klas.”

  • Zij-instroom zit in de lift, ziet de PO-Raad. En dat juicht zij van harte toe, met het oog op het lerarentekort en het positieve effect van zij-instroom op de diversiteit in de schoolteams en de onderwijskwaliteit. Maar wat is nu een goed zij-instroom traject? Daarover is nog veel onduidelijk. Wat niet helpt is de berichtgeving in de media afgelopen week waarin een verkorte deeltijdopleiding als voorbeeld van zij-instroom wordt genoemd.

  • Is een lerarenondersteuner met een succesvol afgeronde EVC-procedure bevoegd om voor de klas te staan als groepsleerkracht?

    Nee, een afgeronde EVC-procedure leidt niet tot een bevoegdheid. De EVC-procedure kan wel helpen bij het verkort volgen van de pabo of een zij-instroomtraject. De opleiding bepaalt welke competenties meegenomen kunnen worden in het opleidingstraject.

  • Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. En beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Maar het aandeel startende pabo-studenten en pabo-gediplomeerden daalt steeds verder. Dit blijkt uit de eerste 'Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding' van het Arbeidsmarktplatform PO.

  • Een tijdje geleden kreeg ik een brief van Eva, een studente die de deeltijdpabo deed. Ze had een universitaire master gehaald in een sociale wetenschap en daarna pas bedacht dat ze wilde lesgeven in het basisonderwijs. Ze schreef zich in voor een driejarige (!) deeltijdopleiding, waarbij niet gekeken werd naar haar vooropleiding. Hoe kan een lerarenopleiding leraren opleiden die straks adaptief onderwijs moeten geven, terwijl de opleiding zelf geen rekening houdt met verschillen?

  • Nederland krijgt vanaf september 2017 een universitaire opleiding voor basisschoolleraren en de primeur is voor de Radboud Universiteit. Het is een mogelijke oplossing voor het dreigende lerarentekort, waar de PO-Raad eerder deze week de noodklok over luidde. Op BNR Nieuwsradio liet Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, weten blij te zijn met de universitaire pabo.

  • Basisschoolleerkrachten gebruiken de Lerarenbeurs in bijna tweederde van de aanvragen voor de master Special Educational Needs (master SEN). Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die dagblad Trouw vandaag publiceert.

  • Beginnende pabo-studenten moeten vanaf september 2015, nog voordat ze aan hun opleiding beginnen, aantonen dat ze voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Minister Jet Bussemaker (onderwijs) riep de onderwijsinstellingen onlangs per brief op hun aankomende studenten op de hoogte te stellen van deze nieuwe toelatingseisen.

  • Steeds meer mannen willen leraar worden en beginnen aan de Pabo. Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) begonnen in 2013 1641 mannen aan een opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Dat is ongeveer 16 procent meer dan een jaar eerder.