• Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Met dit aantal is de afspraak uit de Participatiewet voor 2016 (6500 banen) niet gehaald.

 • De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn.

 • De sector overheid (waaronder ook het onderwijs valt) heeft vorig jaar het streefaantal nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking gehaald. De PO-Raad ziet echter dat het lastig is voor het...

 • De gemeente Etten-Leur en Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-leur (SKPOEL) hebben de handen ineen geslagen. Ze bedachten samen een ingenieuze constructie om arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Hierdoor zijn er sinds 2015 acht huismeesters/conciërges bij een school aan de slag.

 • Pagina

  Bij Trinamiek is Wajonger Lennard als assistent conciërge aan het werk gegaan. Hij krijgt één-op-één begeleiding, waardoor hij zelfs zonder ervaring, zijn werkzaamheden kan uitvoeren op de scholen van Trinamiek.

 • Pagina

  Sinds 2016 werkt Wajonger Rianne van Geresteijn als klassenassistent bij de Eben-Haëzerschool te Barneveld. Nadat ze acht jaar als vrijwilliger bij de school actief is geweest, is ze nu vanuit de Banenafspraak als volwaardig collega in dienst.

 • Pagina

  De gemeente Etten-Leur en Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-leur (SKPOEL) hebben de handen ineen geslagen. Ze bedachten samen een ingenieuze constructie om arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Hierdoor zijn er sinds 2015 acht huismeesters/conciërges bij een school aan de slag.

 • Wij willen een medewerker aannemen die behoort tot het doelgroepregister in het kader van de Participatiewet. UWV geeft aan dat in de cao po een aparte salaristabel is opgenomen voor deze categorie. Is dit correct?

  Medewerkers die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren, mogen ook worden ingeschaald in andere schalen dan die uit artikel 6.8 van de CAO PO. Bijvoorbeeld in een schaal die aansluit bij de functie die men gaat uitoefenen, zoals (assistent-)conciërge of administratief medewerker.

  Het is wel een risico om meer te betalen dan het minimumloon. Als een medewerker op termijn zelfstandig in staat blijkt te zijn om het minimumloon te verdienen, dan gaat deze persoon uiteindelijk buiten de doelgroep vallen.

 • In het rapport 'Zonder waarde geen plaatsing' is gekeken naar wat er voor nodig is om meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking te kunnen creëren in het primair onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat leraren en directeuren veel taken hebben die heel goed door medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak uitgevoerd kunnen worden. Voor dit onderzoek zijn veertien goede voorbeelden in kaart gebracht.

 • Kan een schoolbestuur ook aan de verplichtingen uit de Participatiewet voldoen door iemand uit de doelgroep bij zich te laten detacheren?

  Ja, dat kan. Iemand uit de doelgroep die bij een schoolbestuur wordt gedetacheerd, telt mee voor de banenafspraak. Dit geldt alleen als er sprake is van detachering; een payroll-constructie of een uitzendcontract tellen bijvoorbeeld niet mee. Ook het inkopen van diensten telt op dit moment (nog) niet mee. Er wordt in de Tweede Kamer echter wel een discussie gevoerd om inkoop van diensten wel mee te laten tellen bij de ‘inkopende’ partij.

Pagina's