• Pagina

    Extra banen voor mensen met arbeidsbeperking...

  • Nog in 2015 moeten basisschoolbesturen samen minimaal 482 mensen met een arbeidshandicap aan het werk krijgen, dat schrijft het Nederlands Dagblad op 22 april. ,,Het gaat hierbij om mensen die met wat begeleiding en structuur eenvoudige klusjes zoals kopieerwerk kunnen uitvoeren’’, legt Harm van Gerven van de PO-Raad uit. De banenafspraak is onderdeel van het sociaal akkoord en heeft als doel mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven.

  • Volgens de banenafspraak in het sociaal akkoord moet het primair onderwijs binnen tien jaar 4020 extra banen voor arbeidsbeperkten creëren. Voor 2015 betekent dit dat de sector moet zorgen voor minimaal 482 banen voor mensen met een beperking. Met deze afspraak krijgen deze mensen meer kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat dan onder andere over leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen.

  • In het kader van de participatiewet zijn woensdag 10 september tien jonge vrouwen met een achterstand op de arbeidsmarkt in het onderwijs aan de slag gegaan als zorg-assistent. Zij zullen, met name in kleuterklassen, de leerkracht ondersteunen met een aantal uitvoerende werkzaamheden: de kinderen helpen met handen wassen, jas ophangen, naar het toilet gaan, et cetera.

  • >> vervolg van Participatiewet: meer mogelijkheden voor arbeidsbeperkten Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen geanalyseerd en functies gecreëerd aan de onderkant van de arbeidsmarkt....

  • Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Deze wet heeft als doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt door de hulp aan arbeidsgehandicapten te bundelen. Hierdoor zullen meer leerlingen die van het VSO komen een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

Pagina's