• Bestuurders van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, medewerkers van gemeenten en jeugdhulp, ouders en jongeren konden elkaar op de tweedaagse ontmoeten en van gedachten wisselen over inclusief onderwijs. Verder voorzagen sprekers en workshops in de informatievoorziening over de laatste ontwikkelingen binnen passend onderwijs.

  • Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties hebben afgelopen half jaar de krachten gebundeld en de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd* opgericht. Gezamenlijk maken zij zich hard voor de optimale en ononderbroken ontwikkeling van ieder kind.

  • Onderwerp
    01-10-2015

    Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben daarbuiten vaak ook zorg, jeugdhulp of begeleiding nodig. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met kinderen... Lees verder