• Een grote landelijke actiemanifestatie vindt plaats op 9 februari in het NBC te Nieuwegein, van 14.00 tot 16.00 uur (programma). Daar laten we met zoveel mogelijk betrokkenen uit het onderwijs een...

  • T-Primair, de vereniging van zeven besturen voor primair onderwijs in Tilburg en omgeving, heeft in een brief aan minister Van Bijsterveldt grote zorgen uitgesproken over de tekortkoming in de ...

  • Naast het verzet tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs heeft de PO-Raad nog een aantal belangrijke onderwerpen die de aandacht vragen van de politiek. Daarom heeft de PO-Raad een brief...

  • Het onderwijs protesteert de komende weken op meerdere momenten en verschillende manieren tegen de aangekondigde bezuiniging op Passend onderwijs. Deze bezuiniging heeft grote gevolgen voor de...

  • In een brief aan minster Van Bijsterveldt van OCW zetten de bestuurders van GOC Drenthe, Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe en Plateau Openbaar Onderwijs Assen de bezuinigingen van het vorige...

  • Op woensdag 19 januari 2011 van 15.30 – 17.30 organiseert Scholennetwerk De Basis een bijeenkomst voor bestuurders in het basis-en speciaal onderwijs Noord-Nederland. De bijeenkomst wordt geopend...

  • ‘Huidige bekostiging van het PO staat verantwoorde bedrijfsvoering in de weg’, ‘rijksoverheid komt afspraken met schoolbesturen niet na’, ‘overheid is onbetrouwbare partner’, ‘afbreukbeleid’, en...

  • De PO-Raad heeft samen met de WEC-Raad, VO-raad, AOC Raad en MBO Raad een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd over de nieuwe koers Passend onderwijs. De sectorraden willen nog eens benadrukken...

  • De PO-Raad steunt het initiatief van vijftien schoolbesturen uit het noorden van het land. Zij hebben een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs. In de brief spreken zij hun...

Pagina's