• De Onderwijsconsulenten hadden het dit jaar drukker dan ooit. De organisatie die in lastige situaties helpt met het zoeken naar een passende onderwijsplek, is blij met haar toegenomen naamsbekendheid, maar constateert ook dat zij nog vaak in te laat stadium betrokken wordt.

  • Doorzettingsmacht, bekostigingssancties, aandacht voor landelijke basisondersteuning. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) kondigde donderdag in een Kamerdebat verschillende acties aan om het tempo in passend onderwijs op te schroeven. ,,Als we zeggen dat het niet goed gaat doe ik heel veel mensen tekort, maar we zijn er nog lang niet’’, zei hij.

  • We moeten af van het systeem dat voor elk kind apart afspraken gemaakt moeten worden met zorgaanbieders. Scholen en ouders moeten ervan op aan kunnen dat er een (boven) regionaal dekkend netwerk is, waarbij passende zorg en onderwijs gegarandeerd is voor ieder kind. Daarvoor pleit de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Niet al het geld voor passend onderwijs voor het jaar 2015 is uitgegeven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch betekent dit niet dat alle samenwerkingsverbanden die geld over hebben het niet goed doen. Het is verstandig om reserves te hebben voor mogelijke tegenvallers, aldus Dekker.

  • ,,Wat ik mooi vind aan het Nederlandse onderwijs, is dat jullie zo goed kunnen polderen’’, zegt Marc Dullaert, aanjager van het Thuiszitterspact, tegen een zaal vol leidinggevenden van samenwerkingsverbanden po en vo. ,,Maar elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden vinden jullie lastig. Jullie zijn zo beleefd!’’ Verslag van de tweedaagse passend onderwijs op 5 en 6 oktober in Lunteren.

  • Behoefte aan een kijkje in de keuken bij collega's in de jeugdhulp of gemeente? Iedere laatste vrijdag van de maand organiseert de landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd 2016’ een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente.

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op mijn.poraad.nl geven zij hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog gaat kersvers AB-lid Hans Kelderman, voorzitter College van Bestuur Aloysius Stichting, in op vragen rondom passend onderwijs. Zijn boodschap: passend onderwijs gaat werken, maar niet met 'elke leerling zijn eigen bijsluiter'.

  • Passend onderwijs blijft zich ontwikkelen. Op diverse fronten lukt het steeds beter passend onderwijs te organiseren. Zo komen steeds meer leerlingen terecht in het reguliere onderwijs, precies zoals de bedoeling was. Wel blijven er knelpunten. Met name de procedures voor de toelaatbaarheidsverklaringen leiden tot onnodige bureaucratie voor scholen en samenwerkingsverbanden. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in de negende voortgangsrapportage passend onderwijs.

  • De PO-Raad heeft op 13 juni samen met de VO-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Veligheid en Justitie en staatssecretarissen Dekker (Onderwijs) en Van Rijn (Volksgezondheid) het Thuiszitterspact getekend. In dit pact staan afspraken die ertoe moeten leiden dat het aantal thuiszitters de komende jaren omlaag wordt gebracht.

Pagina's