• Passend onderwijs is volop in ontwikkeling, maar nog niet alle scholen en samenwerkingsverbanden nemen hun verantwoordelijkheid of benutten de ruimte die het wettelijke kader biedt bij de plaatsing van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dat staat in de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs van staatssecretaris Dekker aan de Kamer.

 • Basisschoolleerkrachten gebruiken de Lerarenbeurs in bijna tweederde van de aanvragen voor de master Special Educational Needs (master SEN). Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die dagblad Trouw vandaag publiceert.

 • Pagina

  Een samenwerkingsverband heeft alleen een MR wanneer het personeel in dienst heeft. Daarnaast heeft het altijd een Ondersteuningsplanraad. De leden hiervan worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband.

 • Op de Tweedaagse Passend onderwijs, die de afgelopen twee dagen plaatsvond in Ermelo, werd weer eens duidelijk hoe complex en veelzijdig de transitie is. En dat er ontzettend hard aan gewerkt wordt. Impressie van twee dagen inspiratie rond het thema partnerschap. 

 • Wanneer gemeenten meer investeren in een ‘levensbrede aanpak’ van autisme bespaart dat miljoenen euro’s en levert dat meer levensgeluk op voor mensen met autisme. Iedere geïnvesteerde euro, levert er weer vier op. Dat blijkt uit een rapport van het programma ‘Vanuit Autisme bekeken’, dat zich inzet om het land anders met autisme te laten omgaan. De PO-Raad en Lecso zijn vertegenwoordigd in de werkgroep van het programma.

 • Onderwerp
  01-10-2015

  Speciaal onderwijs en regulier onderwijs zijn voor de wet nog twee gescheiden werelden. Dat is niet in lijn met de gedachte van passend onderwijs. In het bestuursakkoord van 2014 hebben de PO-Raad en de VO-raad daarom afgesproken de invlechting van het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in het regulier onderwijs te gaan voorbereiden. Aanleiding hiervoor is dat de... Lees verder

 • Het kabinet trekt geen extra geld uit voor de problemen in het passend onderwijs. Dat schrijft staatssecretaris Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Passend onderwijs is nog niet passend. Dat is de conclusie van een vandaag verschenen rapport van de Kinderombudsman. Het rapport bevestigt de geluiden die vorige week in diverse media klonken: scholen slagen er nog niet in om voor ieder kind een passende plek te regelen. Daarmee maakt de wet zijn belofte nog niet waar. Wel worden de principes van passend onderwijs breed gedragen en kijken scholen beter naar wat ze zelf kunnen. 

 • Op maandag 5 oktober 2015 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar een evenement georganiseerd voor mensen die samenwerken ‘voor de jeugd’. De Voor de Jeugd Dag vindt plaats in de...

 • Simone Walvisch vertelt in een radio-interview met Omroep Vlaardingen hoe het onderwijs er een jaar na de invoering van passend onderwijs voor staat. Ze vertelt dat passend onderwijs goed van start is gegaan, maar dat het tegelijkertijd een enorme operatie is ‘waar we niet lichtzinnig’ over moeten doen. 

Pagina's