• Voor de specifieke doelgroep van ernstig meervoudig beperkte leerlingen bestaat er sinds gisteren een landelijk model aanvraagformulier voor de toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs. Daarnaast is er een regeling voor bijzondere bekostiging van de zorg voor deze kinderen. Bij problemen rond het vormgeven van de juiste combinatie van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij een expertpool van onderwijs-zorgconsulenten.

  • Als de sector de kansen van passend onderwijs goed benut, moet het lukken in 2020 voor elk kind passend onderwijs te vinden. Daarvoor is het nodig dat er in iedere regio een persoon wordt aangesteld met doorzettingsmacht en dat de medezeggenschap van ouders wordt versterkt. Het ontwijken van de zorgplicht zal voor scholen niet langer zonder consequenties blijven. Dat zijn enkele toezeggingen die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gisteren deed in het algemeen overleg van de Tweede Kamer over passend onderwijs.

  • Vooruitlopend op het algemeen overleg van 30 juni hebben de PO-Raad en de VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer de politiek om tijd en ruimte gevraagd bij de invoering van passend onderwijs.

  • Passend onderwijs heeft tijd, ruimte en vertrouwen nodig. Dit benadrukten diverse sprekers uit het onderwijsveld gisteren bij het ronde tafelgesprek over passend onderwijs in de Tweede Kamer.

  • Wat is het beste bestuursmodel voor mijn samenwerkingsverband? Hoe laat ik alle schoolbesturen aansluiten en houd ik tegelijkertijd het intern toezicht zuiver? Ruim honderd directeuren en bestuurders zochten antwoord op deze en andere vragen op de Landelijke Bijeenkomst Governance voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs op 5 juni in Utrecht. Een verslag van interessante lezingen én de uitslagen op prikkelende stellingen. 

  • Op de website passendonderwijs.nl zijn diverse handreikingen, modellen en andere tools verzameld die scholen en andere betrokkenen helpen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters. Deze hulpmiddelen kunnen eraan bijdragen dat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste hulp op het juiste moment.

  • Passend onderwijs is een ingrijpende stelselwijziging die ertoe moet leiden dat alle leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Dat vraagt nu maar ook de komende jaren veel inzet van leerkrachten, ondersteunend personeel, managers en bestuurders....

  • Meer weten over passend onderwijs en (hoog)begaafdheid? Dat kan. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling organiseert acht regionale bijeenkomsten en komt daarmee in alle regio's van...

Pagina's