• De PO-Raad heeft voor u de meestgestelde vragen op een rij gezet met informatie over de financiële gevolgen van het vervallen van de Anw-compensatie, alternatieven en de rol die een schoolbestuur kan spelen.

 • Heeft de verlaging van het inkomen als gevolg van de staking invloed op de ABP premies?

  Verlaging van het inkomen als gevolg van de staking heeft geen effect op de pensioenopbouw. Deze is gebaseerd op het inkomen op 1 januari. Bij het bepalen van dat inkomen is geen rekening gehouden met eventuele kortingen in verband met staking(en).

 • De pensioenpremie bij het ABP stijgt volgend jaar in lijn met de prognoses. De premie stijgt in 2018 met 1,8 procentpunt naar 22,9%.

 • Het ABP informeert werkgevers over de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2018. Vooral het vervallen van de Anw-compensatie roept veel vragen op. Zo zijn er zorgen over het financiële effect voor de individuele werknemer en wordt gevraagd of dit op sectorniveau wordt gecompenseerd. Dit laatste is niet het geval.

 • Vanwege de grote belangstellig organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) op vrijdag 10 november een extra pensioenbijeenkomst. Ben jij werkzaam als P&O-er bij een van de bij het...

 • Op 26 september organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een pensioenbijeenkomst. Ben jij werkzaam als P&O er bij een van de bij het VSO aangesloten sectoren, zoals het primair...

 • Sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Daarnaast wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt.

 • Het tijdschrift Binnenlands Bestuur constateert deze week dat er weinig tot geen ruimte lijkt te zijn voor loonstijging voor gemeenteambtenaren. De pensioenpremies stijgen fors, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. De werknemers daarentegen willen 2,5 procent meer salaris en over pensioen hebben ze het niet. Hoe zit dat?

 • Het ABP-bestuur heeft op donderdag 24 november 2016 besloten om het percentage van de pensioenpremie voor 2017 te verhogen. Wat worden de percentages voor het primair onderwijs?

  Het totale premiepercentage stijgt met 2,7%-punt van 21,9% naar 24,6%. Het totale premiepercentage bestaat uit de volgende componenten:

    2017 2016
  Ouderdoms- en partnerpensioen 21,1% 18,8%
  ANW-compensatie 0,4% 0,3%
  Arbeidsongeschiktheidpensioen 0,5% 0,5%
  VPL-compensatie 2,6% 2,3%
       
  Totaal pensioenpremie 24,6% 21,9%

  Op de website van het ABP vindt u een toelichting op het besluit om de premie te verhogen.

  Op mijn.poraad.nl vindt u meer vragen en antwoorden over de ABP-premie.

 • Het ABP-bestuur besloot onlangs de pensioenpremie te verhogen en het kabinet kondigde vervolgens aan de gevolgen van deze stijging voor het onderwijs te compenseren. De berichten hierover roepen veel vragen op. Daarom een aantal vragen en antwoorden over de opbouw van de premie 2017 en de stijging van de loonkosten.

Pagina's