• Vanwege de grote belangstellig organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) op vrijdag 10 november een extra pensioenbijeenkomst. Ben jij werkzaam als P&O-er bij een van de bij het...

 • Op 26 september organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een pensioenbijeenkomst. Ben jij werkzaam als P&O er bij een van de bij het VSO aangesloten sectoren, zoals het primair...

 • Sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Daarnaast wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt.

 • Het tijdschrift Binnenlands Bestuur constateert deze week dat er weinig tot geen ruimte lijkt te zijn voor loonstijging voor gemeenteambtenaren. De pensioenpremies stijgen fors, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. De werknemers daarentegen willen 2,5 procent meer salaris en over pensioen hebben ze het niet. Hoe zit dat?

 • Het ABP-bestuur heeft op donderdag 24 november 2016 besloten om het percentage van de pensioenpremie voor 2017 te verhogen. Wat worden de percentages voor het primair onderwijs?

  Het totale premiepercentage stijgt met 2,7%-punt van 21,9% naar 24,6%. Het totale premiepercentage bestaat uit de volgende componenten:

    2017 2016
  Ouderdoms- en partnerpensioen 21,1% 18,8%
  ANW-compensatie 0,4% 0,3%
  Arbeidsongeschiktheidpensioen 0,5% 0,5%
  VPL-compensatie 2,6% 2,3%
       
  Totaal pensioenpremie 24,6% 21,9%

  Op de website van het ABP vindt u een toelichting op het besluit om de premie te verhogen.

  Op mijn.poraad.nl vindt u meer vragen en antwoorden over de ABP-premie.

 • Het ABP-bestuur besloot onlangs de pensioenpremie te verhogen en het kabinet kondigde vervolgens aan de gevolgen van deze stijging voor het onderwijs te compenseren. De berichten hierover roepen veel vragen op. Daarom een aantal vragen en antwoorden over de opbouw van de premie 2017 en de stijging van de loonkosten.

 • Het kabinet heeft besloten de gevolgen van de stijging van de pensioenpremie van het ABP te compenseren. De PO-Raad is tevreden dat met deze compensatie de in de cao aangegane verplichtingen gefinancierd kunnen worden.

 • Door de aangekondigde stijging van de pensioenpremie staat de loonsverhoging van drie procent voor leraren in het basisonderwijs onder druk. Dat meldt het Algemeen Dagblad op maandag 25 januari. De PO-Raad laat in de krant weten dat scholen in de financiële problemen belanden als het kabinet de tegenvallende pensioenpremie niet compenseert.

 • Het ABP heeft de pensioenpremie voor 2016 bekend gemaakt en een indexatiebesluit genomen. De premie is vastgesteld op 17,8% (dit was 19,6% in 2015). Het ABP-bestuur houdt daarbij echter de deur duidelijk open voor het hanteren van een herstelopslag per 1 april 2016. De opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen worden in 2016 niet geïndexeerd.

 • De ABP-regeling voor PartnerPlusPensioen (PPP) wordt opgeheven per 1 januari 2016. Dit heeft gevolgen voor werknemer en werkgever. Aanleiding voor de opheffing van het PPP is dat het ABP Partnerpensioen wordt gewijzigd. Dit Partnerpensioen, dat bij overlijden van de pensioengerechtigde op of na het 67e jaar het pensioen van de partner aanvult tot 70 procent, wordt per 1 januari voor alle ABP-deelnemers verhoogd. Iedereen spaart dus voortaan voor een aanvulling tot 70 procent voor de partner. Alleen begint de opbouw hiervan pas op 1 januari 2016.

Pagina's