• Begin april heeft het kabinet een besluit genomen over nieuwe regels voor pensioenfondsen. Deze nieuwe regels moeten er voor zorgen dat de pensioenfondsen in economisch slechte tijden niet in de problemen komen.

  • Op 25 februari 2014 organiseert het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid, waaronder de PO-Raad, een werkconferentie over pensioenbewustzijn speciaal voor jongere werknemers bij de overheid en in...

  • Op 31 januari wordt duidelijk of pensioenfonds ABP haar pensioenen al dan niet hoeft te verlagen en of maatregelen uit het herstelplan kunnen worden beëindigd. Op 3 februari organiseert het pensioenfonds hierover een webbijeenkomst. Wie op de hoogte wil blijven of mee wil praten, kan zich voor dit webinar aanmelden.

  • Het is nog onduidelijk wat de effecten zijn van de dalende pensioenpremies op de werkgeverslasten van schoolbesturen. De PO-Raad wil haar leden erop wijzen dat de dalende premies niet per definitie tot gevolg hebben dat ook de netto werkgeverslasten afnemen.

  • In 2014 veranderen belangrijke elementen van de ABP-pensioenregeling. Werknemers bij overheids- en onderwijsinstellingen gaan minder pensioenpremie betalen. Dat is het gevolg van afspraken die de sociale partners hebben gemaakt in een pensioenonderhandelaarsakkoord.

  • Doorwerken tot je 67e, ook leraren ontkomen daar niet aan. Maar hoe lang kan je eigenlijk fit voor de klas staan? Het artikel 'Lesgeven tot je 67e. Waanbeeld of werkelijkheid' gaat in op die vraag en geeft inzichten in de mogelijkheden die er - ook voor werkgevers - zijn om toch eerder met pensioen te gaan.

  • Het kabinet heeft bij de miljoenennota 2012 op een aantal dossiers besluiten genomen, die relevant zijn voor de sociale lastenontwikkeling in het primair onderwijs in 2012. Hieronder valt onder...

  • Begin oktober organiseert ‘Wijzer in geldzaken’ de Pensioen3daagse. Doel van deze dagen is het vergroten van het pensioenbewustzijn in Nederland. Op deze dagen besteden verschillende organisaties,...

  • Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft voor haar achterban een overzicht gemaakt van de problemen met het huidige pensioenstelsel (ABP-regeling) en mogelijke oplossingen uit het...

  • Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) is niet tevreden met de uitwerking van het Pensioenakkoord, zo meldt zij in haar laatste pensioenbericht. “Kostbare tijd gaat verloren terwijl...

Pagina's