• Dagblad Trouw schrijft dinsdag dat het aantal vrouwen in het primair onderwijs verder stijgt. Uit de Onderwijsatlat primair onderwijs blijkt dat in 2016 85 procent van het personeel vrouw is; drie jaar eerder was dat 82 procent.

 • In het kader van het project ‘HR Goed voor Elkaar, biedt de PO-Raad een Leergang strategisch HR aan voor haar leden. Schoolbesturen die een volgende stap willen zetten met professioneel,...

 • Met het project ‘HR Goed voor Elkaar’ ondersteunt de PO-Raad schoolbesturen die een volgende stap willen zetten met professioneel, strategisch personeelsbeleid binnen hun organisatie....

 • Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht voor het bijzonder onderwijs. Wanneer werkgever en werknemer niet met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, zal het UWV ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en arbeidsongeschiktheid toetsen. Het UWV zal dan eerst toestemming moeten geven voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat schoolbesturen hun personeel moeten laten afvloeien volgens het afspiegelingsbeginsel van het UWV en niet volgens LIFO zoals in de cao PO staat.

 • Nog in 2015 moeten basisschoolbesturen samen minimaal 482 mensen met een arbeidshandicap aan het werk krijgen, dat schrijft het Nederlands Dagblad op 22 april. ,,Het gaat hierbij om mensen die met wat begeleiding en structuur eenvoudige klusjes zoals kopieerwerk kunnen uitvoeren’’, legt Harm van Gerven van de PO-Raad uit. De banenafspraak is onderdeel van het sociaal akkoord en heeft als doel mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven.

 • Onderwerp
  25-01-2015

  HRM (Human Recource Management) richt zich op het verwerven en behouden van voldoende, bekwaam, betaalbaar, gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar personeel om het onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren. HRM is een onderdeel van het strategisch beleid van de organisatie, ondersteunend aan de visie en strategie van de instelling. De verschillende beleidsonderdelen/instrumenten... Lees verder

 • Thema
  01-01-2015

  Hoe krijgen we voldoende en ook de beste mensen voor de klas? Dat is op dit moment de hamvraag als we het hebben over werkgeverszaken. Het complexe arbeidsmarktprobleem in het primair onderwijs is niet alleen een vraagstuk voor de politiek. De sector beschikt zelf over een aantal belangrijke knoppen om aan te draaien.

 • Steeds meer mannen willen leraar worden en beginnen aan de Pabo. Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) begonnen in 2013 1641 mannen aan een opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Dat is ongeveer 16 procent meer dan een jaar eerder.

 • Steeds minder mannen staan voor de klas in het primair onderwijs. Sinds 2003 is het aantal mannelijke leraren gedaald van 22,8% tot 15,6% in 2012, meldt CNV Onderwijs. De PO-Raad vindt het belangrijk dat in lerarenteams sprake is van diversiteit. Leerlingen profiteren daarvan.

 • Het Arbeidsmarktplatform PO heeft veel gestelde vragen en antwoorden over het project 'Vierslagleren' op een rij gezet. Op de webpagina van het platform vindt u antwoord op vragen als: Hoe kan ik de lerarenbeurs in het teken van het Vierslagleren aanvragen? En, moeten de startende en ervaren leraar in dezelfde klas lesgeven en dezelfde master volgen?

Pagina's