• Pagina

  Veel of misschien wel alles van wat we doen als onderwijsprofessional heeft tot doel het ‘brengen van goed onderwijs’. Goed onderwijs hangt samen met de kwaliteit van het onderwijs en daaraan...

 • Pagina

  Hoe positioneren we de HR-functie, zodanig dat de koppeling van het personeelsbeleid met de strategie geborgd is? Hoe houden we de ontwikkeling binnen de HR-functie vast zonder dat de waan van de...

 • ,,Doe vooral een beetje moeilijk als vrouw’’, besloot Esther Mollema haar verhaal, tijdens de bijeenkomst op Internationale Vrouwendag. ,,Een competente indruk maak je niet als je te aardig overkomt, maar juist als je kritisch bent. Nederland heeft meer heldinnen nodig: vrouwen die de boel een beetje opschudden.’’

 • Bestaat er een checklist voor het opstellen van een bestuursformatieplan?

  De PO-Raad heeft geen uitgebreide checklist. Wel is er een beknopt overzicht waarmee u aan de slag kunt met het bestuursformatieplan.

  In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten:

  • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses;

  • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging;

  • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen;

  • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie.

  Het bestuursformatieplan bevat bij voorkeur een toelichting bij de overzichten. Het verdient aanbeveling de keuzes in het bestuursformatieplan nader toe te lichten.

 • Dagblad Trouw schrijft dinsdag dat het aantal vrouwen in het primair onderwijs verder stijgt. Uit de Onderwijsatlat primair onderwijs blijkt dat in 2016 85 procent van het personeel vrouw is; drie jaar eerder was dat 82 procent.

 • In het kader van het project ‘HR Goed voor Elkaar, biedt de PO-Raad een Leergang strategisch HR aan voor haar leden. Schoolbesturen die een volgende stap willen zetten met professioneel,...

 • Met het project ‘HR Goed voor Elkaar’ ondersteunt de PO-Raad schoolbesturen die een volgende stap willen zetten met professioneel, strategisch personeelsbeleid binnen hun organisatie....

 • Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht voor het bijzonder onderwijs. Wanneer werkgever en werknemer niet met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, zal het UWV ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en arbeidsongeschiktheid toetsen. Het UWV zal dan eerst toestemming moeten geven voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat schoolbesturen hun personeel moeten laten afvloeien volgens het afspiegelingsbeginsel van het UWV en niet volgens LIFO zoals in de cao PO staat.

 • Nog in 2015 moeten basisschoolbesturen samen minimaal 482 mensen met een arbeidshandicap aan het werk krijgen, dat schrijft het Nederlands Dagblad op 22 april. ,,Het gaat hierbij om mensen die met wat begeleiding en structuur eenvoudige klusjes zoals kopieerwerk kunnen uitvoeren’’, legt Harm van Gerven van de PO-Raad uit. De banenafspraak is onderdeel van het sociaal akkoord en heeft als doel mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven.

 • Onderwerp
  25-01-2015

  HRM (Human Recource Management) richt zich op het verwerven en behouden van voldoende, bekwaam, betaalbaar, gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar personeel om het onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren. HRM is een onderdeel van het strategisch beleid van de organisatie, ondersteunend aan de visie en strategie van de instelling. De verschillende beleidsonderdelen/instrumenten... Lees verder

Pagina's