• Pagina

    De PMR is het personeelsgeleding van de reguliere Medezeggenschapsraad en is dus in feite niet een op zichzelf staande medezeggenschapsraad. Wel kan de PMR zelfstandig vergaderen en overleggen met het schoolbestuur. De PMR wordt gekozen door de personeelsleden van de school.