• Sociale veiligheid is een continu proces. De koers naar een veilige school is ingezet. Nu is het zaak om koers te houden. Daarom organiseert Stichting School & Veiligheid in samenwerking met...

  • In gesprek, ook als het lastig is: dit thema stond centraal op het congres Met Alle Respect dat Stichting School & Veiligheid met PO-Raad, VO-raad, bonden CNV Onderwijs en AOb, en Rutgers en Edu Divers organiseerde afgelopen 19 april. Op dit congres gingen vele collega’s uit het werkveld in overleg over hoe zij, met respect voor anderen, kunnen zorgen voor een (sociaal) veilige omgeving voor alle leerlingen.

  • Voormalig Jeugdzorg-bestuurder Jan Sprokkereef gaat onderzoeken hoe een registratievereiste voor scholen bij een vermoeden van kindermishandeling het beste vorm kan krijgen. Hij doet dat samen met het onderwijs-en zorgveld. Dat moet nog voor de zomer uitmonden in een voorstel. Ook de PO-Raad praat hierover mee.

  • Hoe begeleid ik een gesprek in de klas over maatschappelijk gevoelige onderwerpen? Kan ik me beter objectief opstellen in het gesprek of geef ik juist ook mijn eigen mening? Hoe kan ik aansluiten...

  • Onderwerpen als aanslagen, homoseksualiteit en antisemitisme liggen maatschappelijk gevoelig en komen gegarandeerd de school binnen. Wat is de pedagogische taak van de school? Hoe bespreek je...

  • Een op de tien leraren in het primair en voortgezet onderwijs heeft vorig schooljaar te maken gehad met fysiek geweld door ouders en leerlingen. Een op de vijf leraren is daarnaast bedreigd of uitgescholden. Wel geven ze de algemene veiligheid op hun school een 8,6 als rapportcijfer. Dat blijkt uit een enquête van het Algemeen Dagblad en DUO Onderwijsonderzoek. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad: ,,Iedere leraar die te maken krijgt met geweld is er een te veel.’’  

  • Stichting School & Veiligheid, de PO-Raad en VO-raad hebben een Wegwijzer programma’s sociale veiligheid ontwikkeld. Deze online wegwijzer helpt scholen een keuze te maken uit het aanbod aan beschikbare anti-pestprogramma’s.

  • Stichting School & Veiligheid organiseert samen met de PO-Raad en Vo-raad in vier regio’s samen met de ambassadeurs Sociale Veiligheid een nieuwe reeks regiobijeenkomsten sociale veiligheid. De...

  • Hoe kan een school aan de slag met sociale veiligheid? Welke instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden hebben zij daarbij? In de digitale handreiking ‘Samen werken aan sociale veiligheid op school’, zijn de antwoorden op deze vragen gebundeld. Het magazine geeft een overzicht van de diverse mogelijkheden.

  • Van 21 tot en met 25 september vindt de ‘Week tegen pesten’ plaats, met als thema dit jaar #Durfjijhetaan. Deze week is een goede gelegenheid om binnen de school extra aandacht te vragen voor het probleem van pesten en in de klassen het gesprek aan te gaan over pesten en een goede omgang met elkaar.

Pagina's