• BNR Nieuwsradio stond op 31 juli stil bij de wet Sociale veiligheid op scholen die vanaf 1 augustus in werking treedt. Het gaat niet om een nieuwe wet maar om aanpassingen van al bestaande wetten.

 • De Wet sociale veiligheid op scholen, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, treedt vanaf morgen in werking. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. 

 • De Eerste Kamer heeft op 26 mei de wet sociale veiligheid op scholen aangenomen. Dit betekent dat de wet in augustus 2015 in werking treedt. Met de wet worden schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.

 • Ruim vierhonderd onderwijsprofessionals kwamen op 16 april bijeen tijdens de Onderwijsconferentie ‘Met alle respect’ over sociale veiligheid in het onderwijs. Sociale veiligheid is een speerpunt voor scholen. ,,Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te werken en leren en de wereld om je heen te ontdekken.”

 • Kinderen die elkaar niet liggen gaan elkaar vanzelf aardiger behandelen als zij naast elkaar komen te zitten in de klas.

 • De PO-Raad en VO-raad organiseren met Stichting School & Veiligheid diverse regionale bijeenkomsten over sociale veiligheid. Tijdens de eerste bijeenkomst op 31 maart in Zwolle verzorgde Linda Morssinkhof van Openbaar Onderwijs Zwolle de inleiding. Zij benadrukte het belang van een veilige omgeving voor leerlingen om te kunnen leren en de rol van het bestuur en de schoolleiding hierin. Daarnaast zijn er meer acties rondom het thema sociale veiligheid. 

 • Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het wetsvoorstel om sociale veiligheid in scholen te versterken. Dat PO-Raad en VO-raad het initiatief hebben genomen om een actieplan te maken en dit voortvarend uit te voeren, vindt de Kamer positief, zo werd duidelijk in een debat over sociale veiligheid donderdagavond in de Tweede Kamer.

 • Welke officieel goedgekeurde antipestprogramma’s zijn er voorhanden?

  De Inspectie houdt dat niet (meer) bij. Zij vindt het de verantwoordelijkheid van scholen om zelf bij de ontwikkelaar na te vragen of die beschikt over een zogenaamd verantwoordingsdocument. ​

  Veel ontwikkelaars van bestaande kwaliteitszorgsystemen of programma’s voor sociale veiligheid hebben ook een module ontwikkeld (of zijn hiermee bezig), waarin in een leerlingtevredenheidsvragenlijst vragen over sociale veiligheid zijn opgenomen. Op hen rust de plicht om over een verantwoordingscertificaat te beschikken, wat een garantie biedt voor de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst. De school heeft de verantwoordelijkheid om bij de ontwikkelaar van het instrument dat de school wil gebruiken na te vragen of zij over een dergelijk verantwoordingscertificaat beschikken. 

 • Wat betekent de wet Sociale veiligheid voor scholen en hun besturen?

  In de nieuwe wet Sociale veiligheid zijn drie zaken verplicht:

  1. Iedere school moet een veiligheidsbeleid voeren.
  2. Iedere school moet voor leerlingen en ouders een vast aanspreekpunt hebben als het gaat om sociale veiligheid (bijvoorbeeld een intern begeleider of vertrouwenspersoon)
  3. Scholen en hun besturen worden verplicht de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen te monitoren. 

  De Inspectie van het Onderwijs neemt deze punten sinds augustus 2015 mee in haar toezicht en kan, als zij constateert dat de school zich onvoldoende inspant voor sociale veiligheid, ook sanctioneren en dit meewegen in de beoordeling van een school.

 • Wat doen scholen om hun leerlingen te beschermen tegen pesten?

  Scholen zijn verplicht om te werken aan sociale veiligheid. Zij moeten zorgen dat een school een veilige werk – en leeromgeving is voor zowel leerlingen en het personeel. De meeste scholen gebruiken hiervoor een programma voor sociale veiligheid. Daarnaast stellen scholen gedragsregels op en maken zij hierover afspraken met leerlingen en personeel. Het gaat daarbij om een brede aanpak van sociale veiligheid. Het tegengaan van pesten is hiervan een onderdeel, net als aandacht voor seksuele diversiteit, discriminatie, radicalisering enz.

  Veel scholen en leraren spannen zich met succes in om pesten te voorkomen en tegen te gaan. Tegelijkertijd ervaren andere scholen en leraren ook dat het ondanks hun inzet niet altijd lukt pesten ook effectief tegen te gaan. De PO-Raad en VO-raad ondersteunen schoolbesturen bij het verbeteren van sociale veiligheid op hun scholen. In oktober 2014 presenteerden de PO-Raad en VO-raad daarnaast het Actieplan sociale veiligheid op school dat onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning biedt bij hun dagelijkse inspanningen om pesten in en om school tegen te gaan.

Pagina's