• Hoe kan een school aan de slag met sociale veiligheid? Welke instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden hebben zij daarbij? In de digitale handreiking ‘Samen werken aan sociale veiligheid op school’, zijn de antwoorden op deze vragen gebundeld. Het magazine geeft een overzicht van de diverse mogelijkheden.

 • Van 21 tot en met 25 september vindt de ‘Week tegen pesten’ plaats, met als thema dit jaar #Durfjijhetaan. Deze week is een goede gelegenheid om binnen de school extra aandacht te vragen voor het probleem van pesten en in de klassen het gesprek aan te gaan over pesten en een goede omgang met elkaar.

 • BNR Nieuwsradio stond op 31 juli stil bij de wet Sociale veiligheid op scholen die vanaf 1 augustus in werking treedt. Het gaat niet om een nieuwe wet maar om aanpassingen van al bestaande wetten.

 • De Wet sociale veiligheid op scholen, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, treedt vanaf morgen in werking. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. 

 • De Eerste Kamer heeft op 26 mei de wet sociale veiligheid op scholen aangenomen. Dit betekent dat de wet in augustus 2015 in werking treedt. Met de wet worden schoolbesturen verplicht om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun school/scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.

 • Ruim vierhonderd onderwijsprofessionals kwamen op 16 april bijeen tijdens de Onderwijsconferentie ‘Met alle respect’ over sociale veiligheid in het onderwijs. Sociale veiligheid is een speerpunt voor scholen. ,,Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te werken en leren en de wereld om je heen te ontdekken.”

 • Kinderen die elkaar niet liggen gaan elkaar vanzelf aardiger behandelen als zij naast elkaar komen te zitten in de klas.

 • De PO-Raad en VO-raad organiseren met Stichting School & Veiligheid diverse regionale bijeenkomsten over sociale veiligheid. Tijdens de eerste bijeenkomst op 31 maart in Zwolle verzorgde Linda Morssinkhof van Openbaar Onderwijs Zwolle de inleiding. Zij benadrukte het belang van een veilige omgeving voor leerlingen om te kunnen leren en de rol van het bestuur en de schoolleiding hierin. Daarnaast zijn er meer acties rondom het thema sociale veiligheid. 

 • Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het wetsvoorstel om sociale veiligheid in scholen te versterken. Dat PO-Raad en VO-raad het initiatief hebben genomen om een actieplan te maken en dit voortvarend uit te voeren, vindt de Kamer positief, zo werd duidelijk in een debat over sociale veiligheid donderdagavond in de Tweede Kamer.

 • Welke officieel goedgekeurde antipestprogramma’s zijn er voorhanden?

  De Inspectie houdt dat niet (meer) bij. Zij vindt het de verantwoordelijkheid van scholen om zelf bij de ontwikkelaar na te vragen of die beschikt over een zogenaamd verantwoordingsdocument. ​

  Veel ontwikkelaars van bestaande kwaliteitszorgsystemen of programma’s voor sociale veiligheid hebben ook een module ontwikkeld (of zijn hiermee bezig), waarin in een leerlingtevredenheidsvragenlijst vragen over sociale veiligheid zijn opgenomen. Op hen rust de plicht om over een verantwoordingscertificaat te beschikken, wat een garantie biedt voor de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst. De school heeft de verantwoordelijkheid om bij de ontwikkelaar van het instrument dat de school wil gebruiken na te vragen of zij over een dergelijk verantwoordingscertificaat beschikken. 

Pagina's