• Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert in overleg met onder meer de PO-Raad vier regionale bijeenkomsten over pesten. Deze bijeenkomsten vinden na de zomervakantie plaats....

  • Er komt een onderzoek naar de manier waarop scholen kunnen aantonen dat zij een veilige omgeving bieden aan hun leerlingen en personeel. De motie die hiertoe door D66, PvdA en ChristenUnie werd ingediend, is op 11 juni door de Tweede Kamer aangenomen. De aangenomen motie sluit goed aan bij de oproep die PO-Raad en VO-Raad eerder deden om te bezien in hoeverre scholen zich binnen Vensters (PO en VO) kunnen verantwoorden over schoolklimaat en veiligheid.

  • De Tweede Kamer vindt dat scholen de vrijheid moeten houden om een plan van aanpak tegen pesten te kiezen dat past bij hun eigen specifieke situatie en veiligheidsbeleid. Daarmee ondersteunt ze het pleidooi van de PO-Raad.

  • Veel van de lobby werkzaamheden vinden achter de schermen plaats. Waar de PO-Raad zich de afgelopen tijd precies mee bezig heeft gehouden, leest u hier.

  • De overheid moet scholen niet voorschrijven welke programma’s zij mogen gebruiken om pestgedrag van leerlingen aan te pakken. Zij moeten zelf kunnen kiezen voor een methode die het beste bij hen past en aansluit op het integrale veiligheidsbeleid van de school. Daarvoor pleiten de PO-Raad en VO-raad in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

  • In het Onderwijscafé in Den Haag werden deskundigen, Kamerleden en onderwijsorganisaties het over een ding eens: Pesten moet worden aangepakt. Maar hoe? Daarover verschilden de meningen. Dat pesten van alle tijden is, is in ieder geval geen reden om er dan maar niets aan te doen, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. Het Onderwijscafé is een initiatief van PO-Raad, VO-raad en AVS.

  • Pesten de kop indrukken, moet bovenaan het prioriteitenlijstje van iedere school staan, vindt Wiely Hendricks, bestuursvoorzitter van De Haagse Scholen en lid van de PO-Raad. Maar het plan van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om antipestprogramma’s te verplichten, geeft scholen te weinig bewegingsvrijheid, stelt hij.

  • De PO-Raad vindt het van groot belang dat pesten op school wordt voorkomen en aangepakt. Ze kan zich daarom grotendeels vinden in het plan dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en de Kinderombudsman Marc Dullaert vandaag gezamenlijk presenteerden om dat doel te bereiken.

  • Welke anti-pestprogramma's of methodes gebruiken uw scholen? En wat zijn uw ervaringen daarmee? De PO-Raad vraagt u hierover een webpeiling in te vullen. Deze webpeiling van de PO-Raad sluit aan...

  • Pesten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient van schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ouders. De meeste scholen zijn al actief met veiligheidsbeleid en het bevorderen van een...

Pagina's