• Onderzoeken wat nodig is om opvang en onderwijs makkelijker te laten samenwerken zodat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, aan de arbeidsparticipatie van ouders en het gezamenlijk inzetten van personeel. Dat is het doel van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang die onlangs van start is gegaan in opdracht van het kabinet.

  • De druk op het kabinet om dagarrangementen met opvang, onderwijs, zorg, sport en cultuur mogelijk te maken, blijft groeien. In een nieuw rapport, herhaalt de Sociaal-Economische Raad zijn oproep dat de overheid hier snel werk van moet maken en belemmerende regels moet aanpassen. Dit sluit aan bij het pleidooi van de PO-Raad, diverse maatschappelijke organisaties en politieke partijen.

  • De overgang van leerlingen naar de middelbare school begint soepeler te verlopen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het resultaat van nieuwe regelgeving. De PO-Raad is blij dat de eerste signalen positief zijn. Een goede overgang naar de middelbare school is belangrijk om leerlingen goede toekomstkansen te bieden.

  • Op 14 september werd de vierde landelijke IKC-dag georganiseerd. Ook dit jaar bleek dat samenwerken een onderwerp is waar veel scholen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gemeenten druk mee bezig zijn in de dagelijkse praktijk. Met 275 deelnemers was de dag uitverkocht.

  • Het huidige kabinet gaat geen stappen meer zetten om een basisvoorziening voor peuters te komen of IKC’s wettelijk mogelijk te maken. Wel wil ze laten onderzoeken hoe een volgend kabinet hiermee een vliegende start mee kan maken. Dat schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Onderwijs, kinderopvang, gemeenten, de Sociaal Economische Raad en ook de Onderwijsraad hebben zich...

  • Niet vroeg selecteren, maar vroeg ínvesteren in jonge kinderen. Dat is een van de belangrijkste acties die nodig zijn om kinderen weer gelijke kansen te geven, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad woensdag in dagblad Trouw.

  • Het Nederlandse onderwijs is van hoog niveau, maar niet alle leerlingen kunnen er in gelijke mate van profiteren. Kinderen van lager opgeleide ouders schoppen het steeds vaker minder ver dan hun leeftijdsgenoten met hetzelfde IQ en met hoger opgeleide ouders. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs vandaag in haar rapport De Staat van het Onderwijs. De PO-Raad vindt dit zorgelijk. Voorzitter Rinda den Besten: ,,We willen niet terug naar de tijd dat kinderen die voor een dubbeltje worden geboren, geen kwartje kunnen worden.’’

  • De Tweede Kamer heeft de regering opnieuw aangespoord het voor opvang en onderwijs makkelijker te maken om samen te werken. Onlangs nam ze daartoe voor de tweede keer een motie aan van PvdA, GroenLinks en D66. De Kamer zet daarmee de oproep van PO-Raad, MOgroep en Vereniging Nederlandse Gemeenten kracht bij. Zij pleiten ervoor het opzetten van kindcentra, met opvang en onderwijs ineen, wettelijk mogelijk te maken.

  • Naast het bijzonder onderwijs mogen voortaan ook openbare scholen opvang verzorgen. In de wet staat weliswaar dat schoolbesturen in het openbaar onderwijs geen andere activiteiten dan onderwijs mogen aanbieden, maar deze wet (Artikel 48) mag van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) ruimer worden geïnterpreteerd.

Pagina's