• Met de verkiezingen in aantocht en met het oog op de komende formatie hebben de PO-Raad en andere partijen een brief aan de politiek en de Sociaal-Economische Raad (SER) gestuurd waarin we hen een aantal belangrijke punten meegeven als het gaat over de toekomst van kindvoorzieningen. In haar verkiezingsinbreng pleitte de PO-Raad al eerder voor 16 uur kinderopvang voor alle kinderen zodat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een doorlopende ontwikkellijn. Een goede start is immers de beste basis.

  • Onderzoek wat het kost als kinderopvang en onderwijs vergaand kunnen samenwerken én kijk wat dit oplevert. Trek regels en bijbehorend toezicht daarnaast gelijk. Hiervoor pleiten de PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een positionpaper. Donderdag spreekt de Tweede Kamer hierover in een rondetafelgesprek.

  • Is kinderopvang een arbeidsmarktinstrument of is het een middel om kinderen goed van start te kunnen laten gaan op de basisschool? Die belangrijke vraag stond ter discussie tijdens het algemeen overleg kinderopvang in de Tweede Kamer, dat plaatsvond aan de vooravond van de Week van het Jonge Kind.

  • De opvang van peuters moet anders worden aangepakt. Er moet één basisvoorziening komen voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar, schrijft een landelijke coalitie van gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en welzijn vandaag in dagblad Trouw

  • Zestien uur voorschools aanbod voor iedere peuter. Daarvoor pleiten de PO-Raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK. Vandaag praat de Kamer met de minister over kinderopvang. De landelijke organisaties vragen de minister hun peuterplan te onderzoeken.

  • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gingen politici uit Roermond met vertegenwoordigers uit het onderwijs in debat over het lerarentekort en gelijke kansen. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, was erbij. ,,De gemeente is een belangrijke speler als het gaat om voorzieningen voor peuters, kansengelijkheid en huisvesting.''

  • Een goede start voor álle kinderen in Nederland. Dat is wat de PO-Raad, gemeenten en kindorganisaties willen. Samen hebben zij een plan ontwikkeld om kansengelijkheid voor alle peuters in Nederland te realiseren. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten zij voor een integrale peutervoorziening waarbij alle kinderen tussen twee en vier jaar gebruik kunnen maken van zestien uur voorschools aanbod. 

  • Onderzoeken wat nodig is om opvang en onderwijs makkelijker te laten samenwerken zodat het positief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, aan de arbeidsparticipatie van ouders en het gezamenlijk inzetten van personeel. Dat is het doel van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang die onlangs van start is gegaan in opdracht van het kabinet.

  • De druk op het kabinet om dagarrangementen met opvang, onderwijs, zorg, sport en cultuur mogelijk te maken, blijft groeien. In een nieuw rapport, herhaalt de Sociaal-Economische Raad zijn oproep dat de overheid hier snel werk van moet maken en belemmerende regels moet aanpassen. Dit sluit aan bij het pleidooi van de PO-Raad, diverse maatschappelijke organisaties en politieke partijen.

  • De overgang van leerlingen naar de middelbare school begint soepeler te verlopen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het resultaat van nieuwe regelgeving. De PO-Raad is blij dat de eerste signalen positief zijn. Een goede overgang naar de middelbare school is belangrijk om leerlingen goede toekomstkansen te bieden.

Pagina's