• Op 14 september werd de vierde landelijke IKC-dag georganiseerd. Ook dit jaar bleek dat samenwerken een onderwerp is waar veel scholen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gemeenten druk mee bezig zijn in de dagelijkse praktijk. Met 275 deelnemers was de dag uitverkocht.

  • Het huidige kabinet gaat geen stappen meer zetten om een basisvoorziening voor peuters te komen of IKC’s wettelijk mogelijk te maken. Wel wil ze laten onderzoeken hoe een volgend kabinet hiermee een vliegende start mee kan maken. Dat schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Onderwijs, kinderopvang, gemeenten, de Sociaal Economische Raad en ook de Onderwijsraad hebben zich...

  • Niet vroeg selecteren, maar vroeg ínvesteren in jonge kinderen. Dat is een van de belangrijkste acties die nodig zijn om kinderen weer gelijke kansen te geven, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad woensdag in dagblad Trouw.

  • Het Nederlandse onderwijs is van hoog niveau, maar niet alle leerlingen kunnen er in gelijke mate van profiteren. Kinderen van lager opgeleide ouders schoppen het steeds vaker minder ver dan hun leeftijdsgenoten met hetzelfde IQ en met hoger opgeleide ouders. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs vandaag in haar rapport De Staat van het Onderwijs. De PO-Raad vindt dit zorgelijk. Voorzitter Rinda den Besten: ,,We willen niet terug naar de tijd dat kinderen die voor een dubbeltje worden geboren, geen kwartje kunnen worden.’’

  • De Tweede Kamer heeft de regering opnieuw aangespoord het voor opvang en onderwijs makkelijker te maken om samen te werken. Onlangs nam ze daartoe voor de tweede keer een motie aan van PvdA, GroenLinks en D66. De Kamer zet daarmee de oproep van PO-Raad, MOgroep en Vereniging Nederlandse Gemeenten kracht bij. Zij pleiten ervoor het opzetten van kindcentra, met opvang en onderwijs ineen, wettelijk mogelijk te maken.

  • Naast het bijzonder onderwijs mogen voortaan ook openbare scholen opvang verzorgen. In de wet staat weliswaar dat schoolbesturen in het openbaar onderwijs geen andere activiteiten dan onderwijs mogen aanbieden, maar deze wet (Artikel 48) mag van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) ruimer worden geïnterpreteerd.

  • Om te voorkomen dat enkele duizenden jonge vluchtelingenkinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen, is het belangrijk dat zij terecht kunnen op de peuterspeelzaal. Hiervoor pleiten de PO-Raad en MOgroep, bracheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Daardoor komen deze kinderen al op jonge leeftijd spelend in aanraking met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Dat is goed voor hun ontwikkeling en daarvan profiteren ze hun hele leven.

  • Niet langer een versnipperd aanbod van kindvoorzieningen, maar een ‘universeel systeem’ met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Alle nul- tot vierjarigen moeten daarnaast zestien uur per week terecht kunnen bij zo’n voorziening. Dat is het ideale toekomstperspectief dat de Sociaal-Economische Raad (SER) schetst in haar advies ‘Gelijk goed van start’ dat donderdagavond is gepresenteerd. De PO-Raad ziet het advies als een belangrijke ondersteuning van haar pleidooi voor één basisvoorziening voor álle kinderen.

  • De Tweede Kamer spoort het kabinet nogmaals aan te regelen dat kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie mogen worden aangeboden. PvdA, GroenLinks en D66 dienden daartoe maandag een motie in. De PO-Raad onderschrijft het belang hiervan voor de ontwikkeling van kinderen.

Pagina's