• Het Netwerk School & Omgeving vergadert vier keer per jaar bij de PO-Raad in Utrecht.

  • De roep om kinderopvang en onderwijs beter op elkaar aan te sluiten en kinderopvangorganisaties en scholen makkelijker te kunnen laten samenwerken, groeit. Na de PO-Raad en kinderopvangorganisaties roepen nu ook diverse bestuurders uit kinderopvang, onderwijs en wethouders uit vijftig gemeenten de Tweede Kamer op om dit mogelijk te maken. Zij vinden daarnaast dat alle kinderen recht moeten krijgen op enkele uren kinderopvang per week. De druk op de politiek om dit te regelen, wordt daarmee steeds groter.

  • De PO-Raad is verheugd over berichten dat het kabinet alle peuters recht wil geven op kinderopvang. Daarmee krijgen zij gelijke kansen, kunnen zij allemaal van goede opvang profiteren en zullen minder kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. De kabinetsplannen lekten dinsdag uit via RTL Nieuws en NOS. De PO-Raad pleit al enkele jaren voor één toegankelijke basisvoorziening voor alle kinderen.  

  • In het programma De Bus van Radio 1 legt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad op 19 augustus uit waarom de PO-Raad ongerust is over de plannen van het kabinet om peuterspeelzalen vanaf 2018 onder het regime van de kinderopvang te laten vallen. Gevolg daarvan is dat in gezinnen waar één ouder wel en de ander niet werkt, geen kinderopvangtoeslag krijgen. De PO-Raad vreest dat de peuterspeelzaal daardoor onbetaalbaar wordt voor veel ouders en hun kinderen daar niet meer naartoe zullen gaan.

  • Tienduizenden peuters dreigen met een achterstand op de basisschool te beginnen als het kabinet haar plannen doorzet om peuterspeelzalen vanaf 2018 onder het regime van de kinderopvang te laten vallen. Niet-werkende ouders krijgen dan geen kinderopvangtoeslag, ouders die beiden werken juist wel. De PO-Raad vreest dat dit voor veel ouders betekent dat zij een peuterspeelzaal voor hun kinderen niet langer kunnen betalen, terwijl die juist van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van de peuters.

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil dat kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang voor hun werknemers een opleidingsplan maken. Ook wil hij stimuleren dat pedagogisch medewerkers van babygroepen scholing gericht op baby’s kunnen krijgen. Dit zijn enkele maatregelen waarmee de bewindsman vanaf 2017 de  kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen wil verbeteren om kinderen een betere start te geven.

  • Ook de Onderwijsraad vindt dat er einde moet komen aan de versnippering van voorschoolse voorzieningen. In plaats daarvan is het belangrijk dat er geïntegreerde voorzieningen zijn voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Alle kinderen moeten daar toegang toe hebben en de overheid moet daarvoor betalen. Dit sluit aan bij het pleidooi van kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten.

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd over de totstandkoming van een personenregister in de kinderopvang, gastouderopvang en het...

  • Jonge kinderen hebben vaak te maken met verschillende organisaties: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen. Bij elke nieuwe stap van je kind moeten ouders opnieuw een keuze maken. En...

  • Het kabinet heeft de Sociaal Economische Raad (SER) om advies gevraagd over de inrichting van kinderopvangvoorzieningen. Het kabinet wil weten hoe het enerzijds de deelname van ouders aan het arbeidsproces beter kan ondersteunen en hoe het anderzijds de brede ontwikkeling van jonge kinderen kan optimaliseren. De PO-Raad denkt dat de inzichten uit dit advies positief zullen bijdragen aan de discussie over een structurele oplossing voor het versnipperde aanbod voor jonge kinderen.

Pagina's