• Leren vindt niet alleen op school plaats. De omgeving van een kind heeft veel invloed op de ontwikkeling. Dat vraagt om samenwerking en verbinding met ouders en andere organisaties rondom het kind en de school. Dat stelt school, ouders en partners voor een gezamenlijke opdracht....

  • Minister Asscher wil de mogelijkheid bieden om de buitenschoolse opvang voor maximaal vijftig procent van de openingstijd, in de Engelse, Duitse of Franse taal aan te bieden. Dit biedt mogelijkheden voor onderwijs en buitenschoolse opvang om ook meertaligheid in een doorgaande lijn vorm te geven.

  • De PO-Raad is teleurgesteld over de reactie van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op het actieplan Geef kinderen de ruimte. Asscher en Dekker stellen dat onderwijs en opvang binnen de bestaande wettelijke kaders al kunnen samenwerken. Zij negeren daarmee de problemen die het veld nu juist ervaart en signaleert.

  • Binnen de huidige wet- en regelgeving zijn voldoende mogelijkheden om kinderopvang en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Het schrappen van regels is daarvoor niet nodig, schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageren daarmee op het actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’ van de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang en de MO Groep.

  • Dagblad De Telegraaf en BNR Nieuwsradio staan uitgebreid stil bij de plannen van de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep voor betere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. De partijen presenteerden die dag in Den Haag het Tien-punten actieplan ‘Geef kinderen de ruimte’.

  • In de media is veel aandacht voor het belang van investeren in jonge kinderen. Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over dit onderwerp. Afgelopen weekend kwam PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom met het plan om kinderen vanaf drie jaar al naar school te laten gaan. De PO-Raad pleit voor één basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Die zorgt ervoor dat er een basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen.

  • Om in kaart te brengen welke ondersteuning schoolbesturen nodig hebben op het gebied van Brede School-/IKC-ontwikkeling en/of op het gebied van huisvesting, start de PO-Raad binnenkort met een ledenonderzoek.

  • Rotterdam gaat de komende jaren van start met een voorschoolse voorziening voor alle kinderen, gekoppeld aan de basisschool. De stad wil daarmee een einde maken aan de versnippering in de voorschoolse opvang en kinderen een zo goed mogelijke start in het 

Pagina's