• Mede door de krimp verkeert de kinderopvangsector in zwaar weer. Daarmee staat ook de continuïteit ervan onder druk, zo blijkt uit een rapport van de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Waarborgfonds Kinderopvang.

  • De geesten worden langzaamaan rijp voor het moderniseren van het stelsel van kinderopvang, peuterwerk en onderwijs. Hoewel het kabinet niets wil weten van één basisvoorziening voor alle kinderen, bepaalt de Tweede Kamer dinsdag of ze de Sociaal Economische Raad (SER) een advies laat uitbrengen over hoe voorzieningen voor jonge kinderen het beste kunnen worden ingericht en wat de sociaaleconomische effecten daarvan zijn.

  • Het kabinet blijft kinderopvang zien als een arbeidsmarktinstrument en schuift de discussie over het belang van meer investeren in jonge kinderen terzijde. In een debat over kinderopvang afgelopen woensdag in de Tweede Kamer, ging minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) niet in op de roep uit het veld en de Kamer om zich uit te spreken over een ontwikkelrecht en basisvoorziening voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar.

  • Zorg ervoor dat kinderopvang, gemeenten, peuterwerk en onderwijs in een doorgaande lijn op elkaar worden afgestemd en werk toe naar één basisvoorziening voor álle kinderen. Op die manier kunnen jonge kinderen zich optimaal ontwikkelen. Die oproep doet de PO-Raad vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de PO-Raad is het huidige aanbod voor jonge kinderen te versnipperd en bieden de plannen van het kabinet om dit op te lossen te weinig soelaas.

  • Een goede start is cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Goede en stabiele kinderopvang is daarom heel belangrijk. Deze mag dan ook niet worden overgelaten aan de grillen van de markt, zo schrijft Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op 28 augustus in een opinieartikel in NRC Handelsblad.

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) houden vast aan hun plannen om peutervoorzieningen te harmoniseren, waarbij het onderscheid tussen werkende en niet werkende ouders blijft. Dat werd duidelijk uit een brief die zij deze week aan de Tweede Kamer stuurden. De PO-Raad vindt dat hiermee onvoldoende oplossing wordt geboden voor de versnippering in het aanbod voor jonge kinderen.

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) houden vast aan hun plannen waarmee zij voorschoolse voorzieningen willen harmoniseren. Ze beamen dat ze daarmee slechts een kleine stap zetten naar een één peutervoorziening voor álle kinderen, maar zijn ervan overtuigd dat het om een stap in de goede richting gaat. Dat bleek woensdag in een debat in de Tweede Kamer.De PO-Raad vindt dat een gemiste kans.

  • De PO-Raad heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen de organisatie van één voorziening voor alle peuters mogelijk te maken. Kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten willen graag zo’n voorziening organiseren, maar de huidige kabinetsplannen reiken voor die ambitie niet ver genoeg. De PO-Raad stuurde donderdag een brief met deze boodschap aan de Kamer. Een voorziening in doorgaande lijn met het onderwijs is volgens de PO-Raad nodig om kinderen een zo goed mogelijke start te geven.

  • De roep om één basisvoorziening voor kinderen wordt steeds groter. Naast de PO-Raad, de MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang vindt nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er een dergelijke regeling moet komen.

Pagina's