• De PO-Raad vindt dat ieder kind recht heeft op een goede start. Het huidige voorstel dat aangeboden is ter internetconsultatie, komt volgens de PO-Raad niet tegemoet aan het versnipperde aanbod voor jonge kinderen en geeft geen garantie voor toegang tot voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen.

  • In het programma De Bus van Radio 1 legt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad op 19 augustus uit waarom de PO-Raad ongerust is over de plannen van het kabinet om peuterspeelzalen vanaf 2018 onder het regime van de kinderopvang te laten vallen. Gevolg daarvan is dat in gezinnen waar één ouder wel en de ander niet werkt, geen kinderopvangtoeslag krijgen. De PO-Raad vreest dat de peuterspeelzaal daardoor onbetaalbaar wordt voor veel ouders en hun kinderen daar niet meer naartoe zullen gaan.

  • Tienduizenden peuters dreigen met een achterstand op de basisschool te beginnen als het kabinet haar plannen doorzet om peuterspeelzalen vanaf 2018 onder het regime van de kinderopvang te laten vallen. Niet-werkende ouders krijgen dan geen kinderopvangtoeslag, ouders die beiden werken juist wel. De PO-Raad vreest dat dit voor veel ouders betekent dat zij een peuterspeelzaal voor hun kinderen niet langer kunnen betalen, terwijl die juist van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van de peuters.