• Als het kabinet een aantal geldstromen slim bundelt, kunnen álle kinderen gebruik maken van een voorschoolse voorziening. Dat voorstel deden vijf brancheorganisaties, waaronder de PO-Raad aan de Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken.

  • Als je kinderen gelijke kansen wil bieden, is samenwerking tussen ouders, kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en gemeenten essentieel. Daarom streven Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, PO-raad en VNG naar meer verbinding tussen partijen om zo een integrale pedagogische aanpak voor alle kinderen te realiseren. Met een doorgaande lijn van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, zorg en welzijn.

  • Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Dat kwamen minister Asscher van Sociale Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gisteren overeen. De PO-Raad is verheugd dat het kabinet kinderen van niet-werkende ouders tegemoet wil komen. Wel blijft de PO-Raad aandacht vragen voor één basisvoorziening voor alle kinderen.