• Scholen, schoolbesturen, universiteiten en hogescholen werken op tal van plekken samen om met kennis en wetenschappelijk onderzoek het onderwijs “evidence informed” te verbeteren. De PO-Raad en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ondersteunen met het online Platform Samen Onderzoeken deze samenwerkingsinitiatieven. Ze willen hierdoor bijdragen aan het leren van elkaar, het zoeken van verbinding  en aan kwaliteitsverbetering van de samenwerking.