• De ministers van Onderwijs versoepelen de manier waarop scholen moeten verantwoorden hoe ze de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 besteden.

  • De post-corona subsidieregeling, bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven als gevolg van door de coronacrisis opgelopen achterstanden, is een groot succes. Om alle aanvragen van de tweede termijn te kunnen honoreren, besloot het Ministerie van OCW vorige week € 38 miljoen aan extra middelen vrij te maken. Bovendien krijgen scholen langer de tijd het geld van het eerste aanvraagtijdvak te besteden.