• Iedere school krijgt een vaste contactpersoon bij de politie en de politie wil vaker op school komen. Niet alleen als er incidenten zijn, maar vooral ook als er geen problemen zijn. De drempel naar contact met de politie moet zo laag mogelijk worden, beginnend op de basisschool. Dat schrijft de politie in haar visie en ambitiedocument 'Politie en schoolveiligheid'. Scholen kunnen daarnaast gebruik maken van een gespreksleidraad van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

  • Het tegengaan van radicalisering is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij scholen zich gesteund moeten weten door ouders, gemeente, politie en justitie. Daar waren alle partijen het over eens, gisteren in het Tweede Kamerdebat over radicalisering. De VVD pleitte voor een grotere rol van de wijkagent op school, maar kreeg hier onvoldoende steun voor.