• Het Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT komt vier keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in Utrecht.

 • Het is aan de school om de verantwoordelijkheid te nemen voor het beschermen van leerlinggegevens. Dat zei het College Bescherming Persoonsgegevens afgelopen week in een gesprek met de Tweede Kamer. De PO-Raad neemt haar rol hierbij zeer serieus en werkt aan een convenant privacy en voorbeeldcontracten voor schoolbesturen.

 • Onderwerp
  21-04-2015

  Scholen gebruiken informatie uit leerlingvolgsystemen om te zien hoe kinderen ervoor staan en waar eventuele ondersteuning nodig is. De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen en schoolbesturen de privacy van leerlingen en medewerkers optimaal beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bracht in 2018 nieuwe eisen en begrippen met zich mee rond de omgang met en bescherming van persoonsgegevens. Om scholen hierbij te ondersteunen heeft de PO-Raad, in samenwerking met de VO-raad en Kennisnet de Aanpak IBP ontwikkeld. Lees verder

 • Stichting Privacy Nederland organiseert op 24 maart het Nationaal Privacy Congres in het Onderwijs. I nsteek van het congres is het delen van praktische ervaringen, inzichten en best practices. Ook...

 • De eerste weken van het nieuwe jaar stonden in de Tweede Kamer in het teken van het curriculum (toekomstgericht funderend onderwijs) en privacy in het onderwijs. Ook werd in de Tweede Kamer de wet aangenomen in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.

 • Scholen, de onderwijssector en overheid hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de privacy van leerlingen. Scholen hoeven daar niet alleen voor op te draaien. Om die privacy te borgen, moeten zij wel een steviger vuist maken tegen uitgeverijen. Dat stelde staatssecretaris Sander Dekker woensdag 21 januari in een debat in de Tweede Kamer. 

 • De PO-Raad heeft in een brief aan de Kamer het belang benadrukt van privacy bij het gebruik van digitale leerlinggegevens. In de brief laat ze de Tweede Kamer weten welke acties ze onderneemt om die privacy zo goed mogelijk te helpen waarborgen. 

 • Met onafhankelijk toezicht op het gebruik en beheer van leerlinggegevens, het pseudonimiseren van deze gegevens en voorbeeldcontracten die scholen met uitgevers kunnen sluiten, kan de privacy van...

 • De PO-Raad heeft op dinsdagavond namens de Nederlandse scholen de Big Brother Award ontvangen, de award die aandacht vraagt voor digitale privacy. Ze ziet de prijs als een aanmoediging om de privacy van leerlingen nog beter te borgen bij het gebruik van digitale leermiddelen en leerlingen tegelijkertijd met hulp van ICT optimaal les te geven.

Pagina's