• Eind januari heeft de PO-Raad het onderzoeksrapport ‘Vraag en aanbod voor nascholing leerkrachten in het primair onderwijs’ aangeboden aan staatssecretaris Dekker. In het onderzoek zijn de wensen en behoeften naar nascholing afgezet tegen het beschikbare aanbod. De PO-Raad ziet het versterken van de nascholing als onderdeel van de verdere professionalisering van de sector.

  • De regeling voor het aanvragen van de Lerarenbeurs is gewijzigd. In het Nationaal Onderwijsakkoord is vastgelegd dat een leraar moet zijn ingeschreven in het Lerarenregister om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling. Verder gaat het aantal studieverlofuren voor masteropleidingen omhoog van vier naar maximaal acht in de week. Aanvragen van de Lerarenbeurs kan tot 30 juni 2015.

Pagina's