• PO-Raad, VO-raad en MBO Raad vinden het onbegrijpelijk dat minister Slob vasthoudt aan de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister dat voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De minister houdt daarmee geen rekening met het gebrek aan draagvlak in de sectoren onder leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Terwijl de minister onlangs constateerde dat het verplichte register te veel een doel op zich was geworden, lijkt nu de gegevenslevering het doel op zich te worden.

 • "Erkennen van handelingsverlegenheid zet aan tot willen leren van elkaar!" Aan het woord is WilmaHelena Diepstraten, P&O-stafmedewerker bij de Samenwerkende Vrije scholen in Zuid Holland (SVZH)...

 • Tot en met dinsdag 9 mei a.s. kunnen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, onderwijs (ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2017.

 • Een schoolbestuur kan subsidie aanvragen voor de kosten van de vervanging van een schoolleider tijdens het volgen van een masteropleiding. Aanvragen moeten zijn ingediend voordat de opleiding start...

 • Het doel van het project Junior Leraar in Amsterdam is om startende leraren in hun ontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam te ondersteunen. Vanuit het project wordt een kader voor systematische begeleiding aangeboden zonder voorschrijvend te zijn. Daardoor kunnen scholen bijvoorbeeld hun eigen lesobservatie-instrument gebruiken. Een gesprek met enkele betrokkenen.

 • Een beter loongebouw en carrièreperspectief, het schrappen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en meer diversiteit in lerarenteams. Een greep uit de ideeën die door politici en vertegenwoordigers van het onderwijsveld werden geopperd tijdens Onderwijspoort. De PO-Raad organiseerde het debat om, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, stil te staan bij een belangrijk vraagstuk: hoe behouden en krijgen we de beste leraren voor de klas?

 • Er is nog te weinig draagvlak onder leraren voor het lerarenregister. Bovendien sluit het wetsvoorstel lerarenregister onvoldoende aan op de schoolcontext, levert het administratieve lasten op voor scholen en zijn er vraagtekens te plaatsen bij de arbeidsrechtelijke consequenties van niet-herregistratie. Mede daarom heeft staatssecretaris Dekker (Onderwijs) op verzoek van de Eerste Kamer besloten om de invoering van het lerarenregister met een jaar uit te stellen.

 • ,,Ik zie het als een uitdaging om recht te doen aan de inspanningen van allen die bij de school betrokken zijn'', vertelt Dino Andriol, directeur van basisschool Noorderbreedte in Veendam. De...

 • Hoe pak ik professionalisering op ICT-gebied aan?

  Zoals elke professionalisering: geïntegreerd, met elkaar en als continu proces. Natuurlijk moet de schoolleiding of bestuurder ambities formuleren en creëren, maar de belangrijkste succesfactor is om vervolgens het team hierbij te betrekken. Dit doe je door de kwaliteit van de leraar centraal te stellen en een cultuur te creëren van samen leren om beter te worden. Het is hierbij cruciaal dat de schoolleiding dit proces dichtbij en blijvend ondersteunt.

  Leraren als sleutelfiguur

  Om professionalisering op een goede manier aan te pakken, moeten leraren zelf aan het roer staan. Bijvoorbeeld door samen lessen te ontwerpen, verbeterplannen te maken en bij elkaar in de klas te kijken. Zo kunnen ze door gezamenlijk te reflecteren van elkaar leren. Dat zijn de belangrijkste principes die naar voren kwamen uit het McKinsey-onderzoek 'How the world's most improved school systems keep getting better'. Als de leraar de sleutelfiguur is, kun je in vijf tot zeven jaar een hoog ontwikkelingsniveau bereiken. Spreek leraren aan op de activiteiten waarin ze goed zijn, dan is de kans op vooruitgang het grootst.

  Lees het volledige antwoord op de website van Kennisnet.

  Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met po- en vo-scholen de meestgestelde vragen van bestuurders. Deze vraag is er een van. Samen werken Kennisnet en PO-Raad aan Slimmer leren met ICT. Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en we zo het beste uit ieder kind kunnen halen. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

 • ,,Het begint bij de individuele leerlingen. Gedragsdeskundigen bepalen per leerling het ontwikkelingsdoel en op basis van een handelingsplan wordt toegewerkt naar het beoogde resultaat." Nanneke de Bruijn, manager onderwijs en Lilian van Amelsvoort, beleidsmedewerker P&O vertellen hoe Mytylschool Gabriël in ’s Hertogenbosch zicht houdt op de kwaliteit van de leraren. Lesobservaties vormen daarbij de basis voor een goed gesprek over iemands ontwikkeling.

Pagina's