• Toen ik les gaf in het voortgezet onderwijs mocht ik ieder jaar ook een aantal leerlingen toespreken bij de diploma-uitreiking. Dat waren de momenten waarop ik voelde waarom ik dat beroep had gekozen: Ik was zo trots op al die leerlingen die ik de jaren daarvoor had zien uitgroeien tot jong volwassenen. Op zo’n moment is het een goed gevoel dat je daar een bijdrage aan hebt geleverd. En vooral als je daar kinderen ziet staan bij wie het leren minder gemakkelijk ging, aan wie je een extra zetje hebt gegeven, of het vertrouwen dat ze er zouden komen. Dat is zo motiverend.

  • In de komende maanden start de PO-Raad met het verder professionaliseren van schoolbesturen in de vorm van lerende netwerken. Iedere schoolbestuurder kan zich aanmelden voor een lerend netwerk, maar ook bestaande netwerken kunnen deelnemen.

  • De versterking van het financieel management van primair onderwijsbesturen is van groot belang voor de sector. Naast eerdere projecten als ‘Eerst kiezen, dan delen’ en ‘In Balans’ worden er dit...

  • Onderwijsinstellingen moeten hun interne tegenspraak beter organiseren. Hierdoor wordt het zelfcorrigerend vermogen van deze semipublieke organisaties versterkt. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar adviesrapport Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties. De PO-Raad onderschrijft dat schoolbesturen in het belang van de onderwijskwaliteit en de leerling, hun interne toezicht goed moet hebben geregeld.

  • Op dinsdag 10 juni gaat het Steunpunt Opleidingsscholen officieel van start met een landelijke startbijeenkomst. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat 's middags het gesprek aan met...

  • Op dinsdag 10 juni gaat het Steunpunt Opleidingsscholen officieel van start met een landelijke startbijeenkomst. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat 's middags het gesprek aan met...

  • De PO-Raad is trots op de verbeteringen in het primair onderwijs en vooral op de 'spectaculaire verbetering' in het speciaal onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze ontwikkelingen woensdag 16 april gepresenteerd in het Onderwijsverslag 2012/2013. Om verdere verbeteringen mogelijk te maken, wil de PO-Raad afspraken maken met de vakbonden in een nieuwe cao en met het ministerie van OCW in een bestuursakkoord.

  • "Wat een goede energie in deze zaal." Dat is de reactie van Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, nadat ze een groep schoolleiders uit de regio Delflanden en de Bollenstreek heeft toegesproken over...

  • Schoolleiders staan aan de basis van de slagkracht van leraren, de innovatie en ontwikkeling van de organisatie en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen. Om deze belangrijke rol met verve te vervullen, moet je sterk en vernieuwend zijn. Maar hoe ontwikkel je je tot zo’n type schoolleider? En hoe werk je aan vernieuwing van binnenuit en stimuleer je de schoolorganisatie om te innoveren? Daarvoor heeft het Arbeidsmarktplatform PO samen met Kennisland een programma ontwikkeld.

  • Tot en met vrijdag 11 april kan iedereen zijn of haar favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2014 via www.deleraarvanhetjaar.nl.Uit alle aanmeldingen kiest een deskundige jury een winnaar voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs.

Pagina's