• Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, nam op woensdag 10 december deel aan het VSNU-café over de 'De nieuwe leraar in 2025'. Ze debatteerde onder meer met leraren, Kamerleden en Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, over het professionaliseren van leraren. Ze pleitte voor meer diversiteit in lerarenteams

  • O2A5 uit Arkel heeft het beste jaarverslag in het primair onderwijs. De Stichting ontving daarvoor een prijs, de Dyade Bestuursbokaal.

  •  Niks geen nieuwe wetten en regels. De sleutel tot een professioneel schoolbestuur is in handen van het schoolbestuur zelf, stelt de commissie-Meurs in haar rapport Professionalisering van besturen in het primair onderwijs. ,,Het werkt alleen als je er zelf iets van maakt’’, zegt voorzitter Pauline Meurs in een interview met de PO-Raad. 

  • Universiteiten gaan onderzoeken welke rol zij kunnen spelen bij het vergroten van het aantal academisch geschoolde basisschoolleraren. Zij willen onder meer samen met de PO-Raad de mogelijkheden en wenselijkheden verkennen voor het opzetten van een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs.

  • Het Schoolleidersregister PO bouwt aan het beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. De komende maanden organiseert het regionale bijeenkomsten waarin schoolleiders hierover kunnen meepraten en zo kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het register.

  • Leraren van verschillende scholen gaan elkaars onderwijspraktijk structureel observeren en bekritiseren. Het gaat om een proef waarmee ze elkaar gaan helpen hun werk nog professioneler te maken, de zogenoemde interscolaire peer review. De PO-Raad is mede-initiatiefnemer.

  • Het aantal schoolleiders dat zich heeft aangemeld in het Schoolleidersregister PO neemt snel toe. Stond de teller in juli op ruim tweeduizend aanmeldingen, in september gaat het om zo’n drieduizend inschrijvingen.

  • Een flink aantal schoolleiders heeft zich al aangemeld voor het schoolleidersregister. In slechts drie weken tijd hebben ruim tweeduizend schoolleiders zich ervoor ingeschreven. De PO-Raad roept haar leden op registratie in het register verder te stimuleren en aan te moedigen.

  • Schoolleiders kunnen zich vanaf vandaag officieel registreren in het schoolleidersregister. Hiermee moet het beroep van schoolleider worden versterkt en verder worden geprofessionaliseerd. De PO-Raad roept haar leden op registratie in het register te stimuleren en aan te moedigen.

  • De PO-Raad heeft een adviescommissie in het leven geroepen die haar bestuur gaat adviseren over een adequaat systeem voor de professionalisering van bestuurders in het primair onderwijs. De PO-Raad...

Pagina's