• De PO-Raad en VO-raad nemen de regie om namens het primair en voortgezet onderwijs de vraag naar en ontwikkeling van leermateriaal in goede banen te leiden. De PO-Raad kreeg donderdag hiervoor mandaat van haar Algemene Ledenvergadering. Leidraad bij die regiefunctie is het Programma van Eisen (PvE) dat beide organisaties opstelden. Dit draagt bij aan het goed voorbereiden van leerlingen op hun toekomst.