• De PO-Raad krijgt veel vragen over hoe scholen de komende tijd moeten omgaan met het vieren van feesten, evenementen of speciale bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerstmis. Sinterklaas en Kerst kunnen gewoon gevierd worden op school. Wel geldt het dringende advies om dit alleen te vieren in de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden.

  • Het protocol voor het voortgezet speciaal onderwijs is aangepast. Dit protocol is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en op het advies van de Rijksoverheid van 28 september 2020 met betrekking tot het dragen van een (niet chirurgisch) mondneuskapje in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

  • De protocollen voor het basisonderwijs, speciaal (basis-)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn aangepast. Op basis van de aangepaste voorschriften van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het RIVM zijn de richtlijnen in de protocollen gewijzigd. De nieuwe protocollen zijn weer te vinden op weeropschool.nl.

  • Voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni zijn nieuwe protocollen nodig. De PO-Raad is na de aankondiging van de heropening direct aan de slag gegaan. Wij verwerken alleen de echt noodzakelijke richtlijnen van het RIVM in het protocol, in samenspraak met het OMT waarvan we nog nader advies verwachten. Verder zijn we ook afhankelijk van afstemming met andere partijen. Het lukt daarom helaas niet deze al op 27 mei te publiceren.