• De veelgestelde vragen en antwoorden over corona van het ministerie van OCW zijn beschikbaar op lesopafstand.nl. In dit document vind je onder andere meer informatie over mondkapjes, zelftesten en het aangescherpte snottebellenbeleid.

  • Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. Protocollen worden zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe richtlijnen. 

  • Het ministerie van OCW heeft laten weten dat de nieuwe quarantaineregels per 19 november in gaan. Dat betekent dat bij een coronabesmetting van een huisgenoot alle huisgenoten in quarantaine gaan, ook huisgenoten die gevaccineerd of immuun zijn door een eerdere besmetting met het coronavirus. Deze regel geldt ook voor onderwijspersoneel. Het servicedocument corona van het ministerie van OCW wordt hierop aangepast. Na publicatie van het servicedocument gaat de PO-Raad aan de slag met de actualisering van de nieuwe richtlijnen/protocollen. 

  • Het ministerie van OCW heeft een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de versoepelingen van de coronarichtlijnen voor het onderwijs opgesteld. Je vindt de Q&A op lesopafstand.nl. Scholen hebben daarnaast ook een brief ontvangen van het ministerie van OCW met daarin meer informatie over de nieuwe procedure bij een besmetting in de klas.

  • Het kabinet heeft besloten de coronaregels voor het onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september is het niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine gaat vanaf bij één besmetting. Het kabinet volgt hierin het advies van het OMT. De PO-Raad is blij dat dat de regels op een veilige manier versoepeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk kinderen onderwijs kunnen volgen op school. De GGD adviseert op basis van maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een coronabesmetting op school.

  • Minister Slob (Onderwijs) heeft een brief gestuurd naar alle schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel waarin hij hen meer vertelt over de coronamaatregelen na de zomervakantie. Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het Outbreak Management Team (OMT) hierover heeft geadviseerd.

  • Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 26 juni. Zo kan de cohortering van leerlingen worden losgelaten, mag groep 8 een eindmusical opvoeren, kunnen klassen weer op excursie en schoolkamp, vso-scholen kunnen diploma-uitreikingen organiseren en wordt het voor schoolteams weer mogelijk met elkaar te vergaderen. De PO-Raad heeft eerder gepleit voor verdere versoepelingen omdat de corona-richtlijnen in het onderwijs niet meer in lijn waren met de versoepelingen in rest van de maatschappij.  

  • De PO-Raad heeft het protocol voor het vso geactualiseerd naar aanleiding van de wijzigingen in het nieuwe servicedocument van OCW. De belangrijkste aanpassing is dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer van elkaar hoeven te houden. Daarnaast is het advies dat onderwijspersoneel en leerlingen zich twee keer per week preventief testen met behulp van zelftesten.

  • Het Outbreak Management Team (OMT) kijkt deze week of het mogelijk is de maatregelen in het po te versoepelen. De richtlijnen uit de protocollen van het po zijn niet meer in lijn met de versoepelingen die in de rest van de maatschappij worden doorgevoerd. De PO-Raad heeft hier aandacht voor gevraagd in gesprekken met het ministerie van OCW.

  • Het ministerie van OCW heeft een nieuw servicedocument coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs gepubliceerd. Scholen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf 31 mei weer volledig open. De PO-Raad hoopt de geactualiseerde protocollen voor het vso begin volgende week te publiceren. Hierover moet eerst nog overleg worden gevoerd met de vakbonden.

Pagina's