• Er zijn kinderen en jongeren met ernstige beperkingen die, om onderwijs te kunnen volgen, aanvullende zorg op school nodig hebben, zoals verpleging of begeleiding. De onderwijsbekostiging blijkt niet altijd toereikend om dat te realiseren en is daar bovendien niet voor bedoeld. Deze leerlingen ontvangen nu op basis van een AWBZ-indicatie begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging op school. Met deze handreiking worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over onder meer de wijzigingen in organisatie en bekostiging.

  • De lokale politiek ziet er na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart weer anders uit. Veel nieuwe raadsleden betreden de Gemeenteraad. Een van de belangrijke onderwerpen waar zij zich de komende vier jaar mee zullen bezighouden is uiteraard het onderwijs. De Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen van de PO-Raad biedt nuttige informatie voor de nieuwe raadsleden en andere lokale politici.