• Een crisis vraagt om vertrouwen. Vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten en schoolleiders, vertrouwen in bestuurders en in toezichthouders. Vice-voorzitter Anko van Hoepen sprak tijdens de webinar van VTOI-NVTK over de brede maatschappelijke opdracht van onderwijsbestuurders en hun toezichthouders.

  • Bepaalt een Raad van Toezicht de omvang van een college van bestuur?

    Omvang en samenstelling e.d. van besturen, is geregeld in de statuten van zo’n stichting of vereniging. Daar zijn dus geen algemene uitspraken over te doen.
    Als het bezoldigde bestuurders betreft, zijn die formeel in dienst van de rechtspersoon die ze zelf als bestuurder vertegenwoordigen. In dergelijk gevallen vervult de RvT dan wel de werkgeversrol t.o.v. de bestuurders.