• In België ontstond gisteren ophef toen een intern document over ‘radicaliserende kinderen’ op een basisschool in het Vlaamse Ronse uitlekte. Voor ondersteuning bij het signaleren van radicalisering binnen het onderwijs en het aan de orde stellen van dit soort moeilijke thema’s in de klas, verwijst de PO-Raad naar de themapagina over radicalisering van de Stichting School & Veiligheid.

  • Als leraren of jeugdhulpverleners het wereldbeeld en de waarden van jongeren willen vormen, moeten ze beginnen bij zichzelf. Die conclusie trekt speciaal rapporteur Naïma Azough (ex-Tweede ­Kamerlid voor GroenLinks) in een rapport over de preventie van extremisme en polarisatie. Om professionals te ondersteunen richt het kabinet een nieuw kennisplatform en een hulplijn in. 

  • Het is belangrijk om radicalisering in een vroeg stadium te signaleren. De eerste signalen kunnen op de basisschool al ontstaan. Dat schreef Metro afgelopen vrijdag naar aanleiding van een bericht op de site van de PO-Raad, waarin zij leerkrachten oproept alert te zijn. 

  • Hoe kunt u maatschappelijke kwesties rond radicalisering en extremisme op scholen aan de orde stellen, hoe herkent u de signalen en wat kunt u doen als een leerling dreigt te radicaliseren? Recente gebeurtenissen zoals de aanslagen in Parijs hebben deze vragen weer zeer actueel gemaakt.

  • Het tegengaan van radicalisering is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij scholen zich gesteund moeten weten door ouders, gemeente, politie en justitie. Daar waren alle partijen het over eens, gisteren in het Tweede Kamerdebat over radicalisering. De VVD pleitte voor een grotere rol van de wijkagent op school, maar kreeg hier onvoldoende steun voor.

  • Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het wetsvoorstel om sociale veiligheid in scholen te versterken. Dat PO-Raad en VO-raad het initiatief hebben genomen om een actieplan te maken en dit voortvarend uit te voeren, vindt de Kamer positief, zo werd duidelijk in een debat over sociale veiligheid donderdagavond in de Tweede Kamer.

  • Onderwerp
    21-11-2014

    Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. De Arbowet en de Kwaliteitswet bieden kaders voor de veiligheid in algemene zin. Iedere school is verplicht een veiligheidsplan te hebben, maar dit is niet voldoende. Scholen krijgen steeds meer te maken met complexe maatschappelijke problemen zoals (online) pesten, agressie, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, radicalisering en antisemitisme. Lees verder