• Minstens 90 procent van de basisschoolleerlingen haalt het basisniveau voor zowel lezen, taalverzorging als rekenen. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in een peilingsonderzoek op basis van de uitkomsten van de Centrale Eindtoets van 2015. Nederlandse basisscholen scoren daarmee beter dan wordt nagestreefd.

  • Thema
    23-12-2014

    Het primair onderwijs geeft ieder kind de basis mee die het nodig heeft om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen meer moeten leren dan alleen taal en rekenen en scholen.