• Minister Slob (Onderwijs) onderzoekt of hij de eisen aan het schoolplan naar beneden bij kan stellen waardoor scholen in het primair onderwijs minder tijd kwijt zijn aan het maken van dit wettelijk verplichte plan. Scholen die geselecteerd waren voor de pilot Regelluwe scholen experimenteren hier nu al mee. De PO-Raad is voorstander van meer ruimte voor scholen om onderwijs op hun eigen manier te organiseren.

  • Ondanks acties de afgelopen jaren om regeldruk te verminderen, ervaren scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs alleen maar meer regeldruk, zo blijkt uit de eindevaluatie van de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’. Dit bewijst volgens de PO-Raad dat er snel meer geld moet komen voor schoolteams om de regel en -werkdruk aan te pakken.

  • Leraren, verpleegkundigen en medewerkers Jeugdzorg zijn vaak zoveel tijd kwijt aan administratie en verantwoording dat ze te weinig tijd overhouden voor hun werk. In een brief aan het kabinet spreken elf maatschappelijke organisaties, waaronder de PO-Raad, hun zorgen uit over de alsmaar groeiende administratieve druk.

  • Scholen krijgen hulp van een team van experts om efficiënter te werken en regeldruk in de school te verminderen. Het ministerie van Onderwijs wil er daarmee voor zorgen dat leraren meer tijd overhouden voor het lesgeven. De PO-Raad vindt dat de overheid daarnaast overbodige regels moet schrappen. Ook de inzet van ICT kan helpen de werkdruk te verminderen, blijkt uit een peiling.

  • Basisschoolleraren ervaren een onverminderd hoge werkdruk, ondanks aangekondigde maatregelen. Dat meld het Algemeen Dagblad vandaag op basis van een onderzoek van CNV Onderwijs.

  • Begeleidingstrajecten voor startende leerkrachten in het basisonderwijs zijn een goed middel voor het tegengaan van de hoge uitval onder deze groep. Daarover berichtte dagblad Trouw deze week naar aanleiding van de waarschuwing van de PO-Raad voor een nijpend lerarentekort.

  • Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van D66’er Paul van Meenen, waarin wordt gestreefd naar minder lesuren per week voor leraren in het primair onderwijs. Dit zou leraren de tijd en ruimte moeten geven om zich te verbeteren, verbreden en verdiepen, aldus de Kamer.

  • Leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders uit het primair onderwijs kunnen vanaf nu terecht bij het Meldpunt Regeldruk PO voor klachten over registratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van de PO-Raad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de vakbonden, met als doel om inzicht te krijgen in de bronnen van registratieverplichtingen. 

  • Afgelopen zondag was er een uitzending van tv-programma De Monitor waarin de werkdruk van basisschoolleraren centraal stond. Het is geen nieuw probleem, maar dat maakt het des te pijnlijker. Want iedereen vindt het ongelooflijk belangrijk dat leraren in de basisschool voldoende tijd hebben voor het lesgeven en hun leerlingen. Maar blijkbaar lukt het ons allemaal niet om echt iets aan dit probleem te doen.

Pagina's